معرفی کتابهایی در مورد رله های حفاظتی

0
7669


  • حفاظت الکتریکی ورله های حفاظتی ژنراتورها

  • حفاظت شبکه های توزیع انرژی الکتزیکی

  • حفاظت سیستم های قدرت صنعتی

  • حفاظت و رله ها

  • حفاظت سیستم های فشار قوی

  • رله و حفاظت سیستم ها

  • راهنمای استفاده از رله های حفاظتی

مولف و انتشارات در ادامه مطلب


 

حفاظت الکتریکی ورله های حفاظتی ژنراتورهاتالیف : طهماسبقلی شاهرخشاهی


انتشارات ناقوسکتابی کاربردی با ذکر تجربیات عملی مولف که از اساتید قدیمی این رشته می باشد و کلا در مورد حفاظت ژنراتورها صحبت کرده است .حفاظت شبکه های توزیع انرژی الکتزیکیتالیف : خوان ام- هریس و اروارد جی- هومز


ترجمه: د کترمحمود رضا حقی فام و مهندس محمد کاظم شیخ الاسلا می


انتشارات دانشگاه هرمزگانحفاظت سیستم های قدرت صنعتیتالیف : T-DAVIS


ترجمه: دکتر صادق جمالی


انتشارات دانشگاه علم وصنعتحفاظت و رله هاتالیف : دکترحسین عسگریان ابیانه – مهندس مهدی طالشیان جلودار


انتشارات دانشگاه امیرکبیرحفاظت سیستم های فشار قویتالیف: ام- وی- د شیند


ترجمه: گروه مترجمین شرکت برق منطقه تهران


انتشارات شرکت برق تهرانرله و حفاظت سیستم هاتالیف : دکتر مسعود سلطانی


انتشارات دانشگاه تهران
این کتاب که از پروفسور سلطانی این استاد قدیمی و بزرگ می باشد با آن که ساختار قدیمی دارد ولی اطلاعات زیر بنایی خوبی دارد که مطالعه آن برای مهندسین برق به نظر ضروری است.راهنمای استفاده از رله های حفاظتیتالیف شرکت جنرال الکتریک


ترجمه یدالله اخلاقی و فریبرز پرتوی راد


انتشارات مرکز نشر دانشگاهیاین کتاب مرجع انگلیسی بسیار خوبی دارد و اطلاعات بروز تری دارد اما حیف که ترجمه آن از متن لاتین آن سخت تر است !البته در میان کتابهای بالا هر کدام نقاط قوت وضعفی دارند.
spd.persianblog.com