امروز برابر است با :22 تیر 1403

معرفی کتابهايی در مورد رله های حفاظتی


  • حفاظت الكتريكي ورله هاي حفاظتي ژنراتورها

  • حفاظت شبكه هاي توزيع انرژي الكتزيكي

  • حفاظت سيستم هاي قدرت صنعتي

  • حفاظت و رله ها

  • حفاظت سيستم هاي فشار قوي

  • رله و حفاظت سيستم ها

  • راهنماي استفاده از رله هاي حفاظتي

مولف و انتشارات در ادامه مطلب


 

حفاظت الكتريكي ورله هاي حفاظتي ژنراتورهاتاليف : طهماسبقلي شاهرخشاهي


انتشارات ناقوسكتابي كاربردي با ذكر تجربيات عملي مولف كه از اساتيد قديمي اين رشته مي باشد و كلا در مورد حفاظت ژنراتورها صحبت كرده است .حفاظت شبكه هاي توزيع انرژي الكتزيكيتاليف : خوان ام- هريس و اروارد جي- هومز


ترجمه: د كترمحمود رضا حقي فام و مهندس محمد كاظم شيخ الاسلا مي


انتشارات دانشگاه هرمزگانحفاظت سيستم هاي قدرت صنعتيتاليف : T-DAVIS


ترجمه: دكتر صادق جمالي


انتشارات دانشگاه علم وصنعتحفاظت و رله هاتاليف : دكترحسين عسگريان ابيانه – مهندس مهدي طالشيان جلودار


انتشارات دانشگاه اميركبيرحفاظت سيستم هاي فشار قويتاليف: ام- وي- د شيند


ترجمه: گروه مترجمين شركت برق منطقه تهران


انتشارات شركت برق تهرانرله و حفاظت سيستم هاتاليف : دكتر مسعود سلطاني


انتشارات دانشگاه تهران
اين كتاب كه از پروفسور سلطاني اين استاد قديمي و بزرگ مي باشد با آن كه ساختار قديمي دارد ولي اطلاعات زير بنايي خوبي دارد كه مطالعه آن براي مهندسين برق به نظر ضروري است.راهنماي استفاده از رله هاي حفاظتيتاليف شركت جنرال الكتريك


ترجمه يدالله اخلاقي و فريبرز پرتوي راد


انتشارات مركز نشر دانشگاهياين كتاب مرجع انگليسي بسيار خوبي دارد و اطلاعات بروز تري دارد اما حيف كه ترجمه آن از متن لاتين آن سخت تر است !البته در ميان كتابهاي بالا هر كدام نقاط قوت وضعفي دارند.
spd.persianblog.com

اشتراک گذاری