معرفی برخی منابع درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

معرفی برخی منابع درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

بنا به درخواست بازدید کنندگان عزیز برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق را حضورتان معرفی می نمایم:


موارد پیشنهادی با * مشخص شده است. بدیهی است که ممکن است کتاب درسی با آن متفاوت باشد. همچنین دروسی که در کنکور کارشناسی ارشدمی آید با ** مشخص شده است.

الکترومغناطیس ** :

 • -الکترومغناطیس میدان و موج – چنگ *
 • -الکترومغناطیس – ویلیام هیت
 • -الکترومغناطیس – دکتر احمد صفایی
 • -الکترومغناطیس – دکتر سلیمانی

معادلات دیفرانسیل **:

 • -معادلات دیفرانسیل – دکتر مسعود نیکوکار *
 • -معادلات دیفرانسیل – بویس و دیپریما
 • -معادلات دیفرانسیل – سیمونز
 • -معادلات دیفرانسیل – دکتر شیدفر

ریاضی مهندسی **:

 • -ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد 2) – کرویت سیگ *
 • -ریاضیات مهندسی پیشرفته – وایلی
 • -مجموعه سوالات ریاضیات مهندسی برای کارشناسی ارشد – دکتر نیکوکار

الکترونیک **:

 • -میکروالکترونیک – آدل سدرا و کنت اسمیت – ترجمه ملکان و واحدی *
 • -الکترونیک – نشلسکی
 • -مدارهای الکترونیک – گری میر
 • -تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (2 جلد) – تقی شفیعی
 • -الکترونیک (2 جلد) – میرعشقی
 • -الکترونیک 3 – دکتر نشاطی (فقط مباحث الکترونیک 3)

مدار**:

 • -نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) – چارلز دسور – ترجمه جبه دار
 • -تحلیل مهندسی مدار – هیت – ترجمه دیانی *
 • -مدارهای الکتریکی – دکتر عابدی
 • -مدارهای الکتریکی – دکتر نیکروش
 • -مدارهای الکتریکی – دکتر هدتنی

کنترل **:

 • -سیستم های کنترل خطی – اوگاتا – ترجمه دیانی *
 • -کنترل خطی – دورف
 • -کنترل خطی – بنجامین کو
 • -کنترل خطی – دکتر خاکی صدیق
 • -سیستم های کنترل خطی – کامران خسرویان کرمانی

ماشین های الکتریکی **:

 • -ماشین های الکتریکی – پ س سن *
 • -ماشین های الکتریکی – چاپمن
 • -ماشین های الکتریکی – سلمون ترجمه لسانی
 • -ماشین های الکتریکی – فیتز جرالد
 • -ماشین های الکتریکی – بیمباهارا
 • -ماشین های الکتریکی با کاربرد هایی از الکترونیک قدرت – ال هاواری

آمار و احتمال **:

 • -آمار و احتمال – شلدون راس
 • -آمار و احتمال – والدپول
 • -آمار و احتمال – دریک
 • -نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری – لارسون
 • -آمار و احتمال (2 جلد) – دکتر نیکوکار (برای شروع خوب است *)
 • -تئوری احتمالات و آمار کاربردی – دکتر آریانژاد

تجزیه و تحلیل سیگنال ** :

 • -سیگنال ها و سیستم ها – اپنهایم *
 • -سری شومز DSP

بررسی سیستم های قدرت **:

 • -بررسی سیستم های فدرت – استیونسن *
 • -بررسی سیستم های فدرت – گلاور
 • -بررسی سیستم های فدرت – الگرد
 • -بررسی سیستم های فدرت – تالیف هادی سعادت – ترجمه کاظمی

مخابرات:

 • -سیستم های مخابراتی – کارلسون *
 • -مخابرات – دکتر عارف

مدارهای مخابرانی :

 • -مدارهای مخابراتی – کارلسون *

اندازه گیری الکتریکی :

 • – اندازه گیری الکتریکی – ساونی *

تکنیک پالس:

 • -تکنیک پالس – معتمدی و نشاطی *

محاسبات عددی :

 • -محاسبات عددی – دکتر نیکوکار و درویش
 • -محاسبات عددی – دکتر دهمرده *
 • -…

ریاضیات عمومی :

 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – توماس
 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – سیلورمن *
 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – لیتهولد
 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – آدامز
 • -ریاضی مهندسی – کرویت سیگ ج 1
 • -ریاضی عمومی – مارون

زبان انگلیسی ** :

 • -زبان عمومی برای رشته های مهندسی – حقانی و جمعی از نویسندگان *
 • -زبان برای دانشجویان مهندسی برق -حقانی *

مدار منطقی :

 • -طراحی دیجیتال – موریس مانو *

معماری کامپیوتر:

 • -معماری کامپیوتر – موریس مانو *
 • -معماری کامپیوتر ( ارشد) – یوسفی

میکرو پروسسور:

 • -میکروپروسسور 8086 – دکتر خاکی *
 • -میکروکنترلر 8051 – مکنزی
 • –  Z80
 • -میکروکنترلر 8051 – مزیدی *

پردازش تصویر:

 • -پردازش تصویر – گونزالس *

برنامه نویسی مقدماتی:

 • -برنامه نویسیC   – جعفر نژاد قمی *
 • -برنامه نویسی به زبان پاسکال – جعفر نژاد قمی
 • -برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل مسائل نمونه – کافمن

فیزیک عمومی1 (مکانیک) :

 • -فیزیک ج 1 – هالیدی *
 • -مکانیک تحلیلی – سایمون
 • -مکانیک تحلیلی – فولز
 • فیزیک عمومی 2 (فیزیک الکتریسیته) :
 • -فیزیک جلد 3 – هالیدی *
 • -الکترومغناطیس – ریتس
 • -الکترومغناطیس – آلونسو و فین
 • -مبانی نظری الکترومغناطیس – میلفورد

فیزیک کوانتوم :

 • -فیزیک کوانتومی – گاسیورویچ *
 • -فیریک کوانتومی – سل ویدر

شبکه های کامپیوتری :

 • -شبکه های کامپیوتری – تنن بام *

طراحی الگوریتم:

 • – طراحی الگوریتم – دکتر نعیمی پور *

مهندسی نرم افزار :

 • -مهندسی نرم افزار – راجر اس پرسمن *

هوش مصنوعی:

 • -هوش مصنوعی – ترجمه و تالیف دکتر مهرداد فهیمی
 • -هوش مصنوعی – ترجمه رهنمون و هماوندی

www.ml.blogfa.com