امروز برابر است با :24 خرداد 1403

معرفی برخی منابع درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی برق

بنا به درخواست بازدید کنندگان عزیز برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق را حضورتان معرفی می نمایم:


موارد پیشنهادی با * مشخص شده است. بدیهی است که ممکن است کتاب درسی با آن متفاوت باشد. همچنین دروسی که در کنکور کارشناسی ارشدمی آید با ** مشخص شده است.

الکترومغناطیس ** :

 • -الکترومغناطیس میدان و موج – چنگ *
 • -الکترومغناطیس – ویلیام هیت
 • -الکترومغناطیس – دکتر احمد صفایی
 • -الکترومغناطیس – دکتر سلیمانی

معادلات دیفرانسیل **:

 • -معادلات دیفرانسیل – دکتر مسعود نیکوکار *
 • -معادلات دیفرانسیل – بویس و دیپریما
 • -معادلات دیفرانسیل – سیمونز
 • -معادلات دیفرانسیل – دکتر شیدفر

ریاضی مهندسی **:

 • -ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد 2) – کرویت سیگ *
 • -ریاضیات مهندسی پیشرفته – وایلی
 • -مجموعه سوالات ریاضیات مهندسی برای کارشناسی ارشد – دکتر نیکوکار

الکترونیک **:

 • -میکروالکترونیک – آدل سدرا و کنت اسمیت – ترجمه ملکان و واحدی *
 • -الکترونیک – نشلسکی
 • -مدارهای الکترونیک – گری میر
 • -تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (2 جلد) – تقی شفیعی
 • -الکترونیک (2 جلد) – میرعشقی
 • -الکترونیک 3 – دکتر نشاطی (فقط مباحث الکترونیک 3)

مدار**:

 • -نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) – چارلز دسور – ترجمه جبه دار
 • -تحلیل مهندسی مدار – هیت – ترجمه دیانی *
 • -مدارهای الکتریکی – دکتر عابدی
 • -مدارهای الکتریکی – دکتر نیکروش
 • -مدارهای الکتریکی – دکتر هدتنی

کنترل **:

 • -سیستم های کنترل خطی – اوگاتا – ترجمه دیانی *
 • -کنترل خطی – دورف
 • -کنترل خطی – بنجامین کو
 • -کنترل خطی – دکتر خاکی صدیق
 • -سیستم های کنترل خطی – کامران خسرویان کرمانی

ماشین های الکتریکی **:

 • -ماشین های الکتریکی – پ س سن *
 • -ماشین های الکتریکی – چاپمن
 • -ماشین های الکتریکی – سلمون ترجمه لسانی
 • -ماشین های الکتریکی – فیتز جرالد
 • -ماشین های الکتریکی – بیمباهارا
 • -ماشین های الکتریکی با کاربرد هایی از الکترونیک قدرت – ال هاواری

آمار و احتمال **:

 • -آمار و احتمال – شلدون راس
 • -آمار و احتمال – والدپول
 • -آمار و احتمال – دریک
 • -نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری – لارسون
 • -آمار و احتمال (2 جلد) – دکتر نیکوکار (برای شروع خوب است *)
 • -تئوری احتمالات و آمار کاربردی – دکتر آریانژاد

تجزیه و تحلیل سیگنال ** :

 • -سیگنال ها و سیستم ها – اپنهایم *
 • -سری شومز DSP

بررسی سیستم های قدرت **:

 • -بررسی سیستم های فدرت – استیونسن *
 • -بررسی سیستم های فدرت – گلاور
 • -بررسی سیستم های فدرت – الگرد
 • -بررسی سیستم های فدرت – تالیف هادی سعادت – ترجمه کاظمی

مخابرات:

 • -سیستم های مخابراتی – کارلسون *
 • -مخابرات – دکتر عارف

مدارهای مخابرانی :

 • -مدارهای مخابراتی – کارلسون *

اندازه گیری الکتریکی :

 • – اندازه گیری الکتریکی – ساونی *

تکنیک پالس:

 • -تکنیک پالس – معتمدی و نشاطی *

محاسبات عددی :

 • -محاسبات عددی – دکتر نیکوکار و درویش
 • -محاسبات عددی – دکتر دهمرده *
 • -…

ریاضیات عمومی :

 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – توماس
 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – سیلورمن *
 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – لیتهولد
 • -حساب دیفرانسیل و انتگرال – آدامز
 • -ریاضی مهندسی – کرویت سیگ ج 1
 • -ریاضی عمومی – مارون

زبان انگلیسی ** :

 • -زبان عمومی برای رشته های مهندسی – حقانی و جمعی از نویسندگان *
 • -زبان برای دانشجویان مهندسی برق -حقانی *

مدار منطقی :

 • -طراحی دیجیتال – موریس مانو *

معماری کامپیوتر:

 • -معماری کامپیوتر – موریس مانو *
 • -معماری کامپیوتر ( ارشد) – یوسفی

میکرو پروسسور:

 • -میکروپروسسور 8086 – دکتر خاکی *
 • -میکروکنترلر 8051 – مکنزی
 • –  Z80
 • -میکروکنترلر 8051 – مزیدی *

پردازش تصویر:

 • -پردازش تصویر – گونزالس *

برنامه نویسی مقدماتی:

 • -برنامه نویسیC   – جعفر نژاد قمی *
 • -برنامه نویسی به زبان پاسکال – جعفر نژاد قمی
 • -برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل مسائل نمونه – کافمن

فیزیک عمومی1 (مکانیک) :

 • -فیزیک ج 1 – هالیدی *
 • -مکانیک تحلیلی – سایمون
 • -مکانیک تحلیلی – فولز
 • فیزیک عمومی 2 (فیزیک الکتریسیته) :
 • -فیزیک جلد 3 – هالیدی *
 • -الکترومغناطیس – ریتس
 • -الکترومغناطیس – آلونسو و فین
 • -مبانی نظری الکترومغناطیس – میلفورد

فیزیک کوانتوم :

 • -فیزیک کوانتومی – گاسیورویچ *
 • -فیریک کوانتومی – سل ویدر

شبکه های کامپیوتری :

 • -شبکه های کامپیوتری – تنن بام *

طراحی الگوریتم:

 • – طراحی الگوریتم – دکتر نعیمی پور *

مهندسی نرم افزار :

 • -مهندسی نرم افزار – راجر اس پرسمن *

هوش مصنوعی:

 • -هوش مصنوعی – ترجمه و تالیف دکتر مهرداد فهیمی
 • -هوش مصنوعی – ترجمه رهنمون و هماوندی

www.ml.blogfa.com

اشتراک گذاری