معرفی برخی منابع درسی دوره کارشناسی برق

0
2385

برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق را حضورتان معرفی می نمایم:

موارد پیشنهادی با * مشخص شده است. بدیهی است که ممکن است کتاب درسی با آن متفاوت باشد. همچنین دروسی که در کنکور کارشناسی ارشد  می آید با ** مشخص شده است.

الکترومغناطیس ** :

  الکترومغناطیس میدان و موج – چنگ *

  الکترومغناطیس – ویلیام هیت

  الکترومغناطیس – دکتر احمد صفایی

  الکترومغناطیس – دکتر سلیمانی

معادلات دیفرانسیل **:

  معادلات دیفرانسیل – دکتر مسعود نیکوکار *

  معادلات دیفرانسیل – بویس و دیپریما

  معادلات دیفرانسیل – سیمونز

  معادلات دیفرانسیل – دکتر شیدفر

ریاضی مهندسی **:

  ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد ۲) – کرویت سیگ *

  ریاضیات مهندسی پیشرفته – وایلی

  مجموعه سوالات ریاضیات مهندسی برای کارشناسی ارشد – دکتر نیکوکار

الکترونیک **:

  میکروالکترونیک – آدل سدرا و کنت اسمیت – ترجمه ملکان و واحدی *

  الکترونیک – نشلسکی

  مدارهای الکترونیک – گری میر

  تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (۲ جلد) – تقی شفیعی

  الکترونیک (۲ جلد) – میرعشقی

  الکترونیک ۳ – دکتر نشاطی (فقط مباحث الکترونیک ۳)

مدار**:

  نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (۲ جلد) – چارلز دسور – ترجمه جبه دار

  تحلیل مهندسی مدار – هیت – ترجمه دیانی *

  مدارهای الکتریکی – دکتر عابدی

  مدارهای الکتریکی – دکتر نیکروش

  مدارهای الکتریکی – دکتر هدتنی

کنترل **:

  سیستم های کنترل خطی – اوگاتا – ترجمه دیانی *

  کنترل خطی – دورف

  کنترل خطی – بنجامین کو

  کنترل خطی – دکتر خاکی صدیق

  سیستم های کنترل خطی – کامران خسرویان کرمانی

ماشین های الکتریکی **:

  ماشین های الکتریکی – پ س سن  *

  ماشین های الکتریکی – چاپمن

  ماشین های الکتریکی – سلمون ترجمه لسانی

  ماشین های الکتریکی – فیتز جرالد

  ماشین های الکتریکی – بیمباهارا

  ماشین های الکتریکی با کاربرد هایی از الکترونیک قدرت – ال هاواری

آمار و احتمال **:

  آمار و احتمال – شلدون راس

  آمار و احتمال – والدپول

  آمار و احتمال – دریک

  نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری – لارسون

  آمار و احتمال (۲ جلد) – دکتر نیکوکار (برای شروع خوب است *)

  تئوری احتمالات و آمار کاربردی – دکتر آریانژاد

تجزیه و تحلیل سیگنال ** :

  سیگنال ها و سیستم ها – اپنهایم  *

  سری شومز DSP

بررسی سیستم های قدرت **:

  بررسی سیستم های فدرت – استیونسن *

  بررسی سیستم های فدرت – گلاور

  بررسی سیستم های فدرت – الگرد

  بررسی سیستم های فدرت – تالیف هادی سعادت – ترجمه کاظمی

مخابرات:

  سیستم های مخابراتی – کارلسون *

  مخابرات – دکتر عارف

مدارهای مخابرانی :

  مدارهای مخابراتی – کارلسون *

اندازه گیری الکتریکی :

– اندازه گیری الکتریکی – ساونی *

تکنیک پالس:

  تکنیک پالس – معتمدی و نشاطی *

محاسبات عددی :

  محاسبات عددی – دکتر نیکوکار و درویش

  محاسبات عددی – دکتر دهمرده *

 

ریاضیات عمومی :

  حساب دیفرانسیل و انتگرال – توماس

  حساب دیفرانسیل و انتگرال – سیلورمن *

  حساب دیفرانسیل و انتگرال – لیتهولد

  حساب دیفرانسیل و انتگرال – آدامز

  ریاضی مهندسی – کرویت سیگ ج ۱

  ریاضی عمومی – مارون

زبان انگلیسی ** :

  زبان عمومی برای رشته های مهندسی – حقانی و جمعی از نویسندگان *

  زبان برای دانشجویان مهندسی برق –  حقانی *

مدار منطقی :

  طراحی دیجیتال – موریس مانو *

معماری کامپیوتر:

  معماری کامپیوتر – موریس مانو *

  معماری کامپیوتر ( ارشد) – یوسفی

میکرو پروسسور:

  میکروپروسسور ۸۰۸۶ – دکتر خاکی *

  میکروکنترلر ۸۰۵۱ – مکنزی

   Z80

  میکروکنترلر ۸۰۵۱ – مزیدی *

پردازش تصویر:

  پردازش تصویر – گونزالس *

برنامه نویسی مقدماتی:

  برنامه نویسیC   – جعفر نژاد قمی *

  برنامه نویسی به زبان پاسکال – جعفر نژاد قمی

  برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل مسائل نمونه – کافمن

فیزیک عمومی۱ (مکانیک) :

  فیزیک ج ۱ – هالیدی *

  مکانیک تحلیلی – سایمون

  مکانیک تحلیلی – فولز

فیزیک عمومی ۲ (فیزیک الکتریسیته) :

  فیزیک جلد ۳ – هالیدی *

  الکترومغناطیس – ریتس

  الکترومغناطیس – آلونسو و فین

  مبانی نظری الکترومغناطیس –  میلفورد

فیزیک کوانتوم :

  فیزیک کوانتومی – گاسیورویچ *

  فیریک کوانتومی – سل ویدر

شبکه های کامپیوتری :

  شبکه های کامپیوتری – تنن بام *

طراحی الگوریتم:

– طراحی الگوریتم – دکتر نعیمی پور *

مهندسی نرم افزار :

  مهندسی نرم افزار – راجر اس پرسمن *

هوش مصنوعی:

  هوش مصنوعی – ترجمه و تالیف دکتر مهرداد فهیمی

  هوش مصنوعی – ترجمه رهنمون و هماوندی

ml.blogfa.com