امروز برابر است با :7 خرداد 1403

معرفی برخی منابع درسی دوره کارشناسی برق

برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق را حضورتان معرفی می نمایم:

موارد پیشنهادی با * مشخص شده است. بدیهی است که ممکن است کتاب درسی با آن متفاوت باشد. همچنین دروسی که در کنکور کارشناسی ارشد  می آید با ** مشخص شده است.

الکترومغناطیس ** :

          الکترومغناطیس میدان و موج – چنگ *

          الکترومغناطیس – ویلیام هیت

          الکترومغناطیس – دکتر احمد صفایی

          الکترومغناطیس – دکتر سلیمانی

معادلات دیفرانسیل **:

          معادلات دیفرانسیل – دکتر مسعود نیکوکار *

          معادلات دیفرانسیل – بویس و دیپریما

          معادلات دیفرانسیل – سیمونز

          معادلات دیفرانسیل – دکتر شیدفر

ریاضی مهندسی **:

          ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد 2) – کرویت سیگ *

          ریاضیات مهندسی پیشرفته – وایلی

          مجموعه سوالات ریاضیات مهندسی برای کارشناسی ارشد – دکتر نیکوکار

الکترونیک **:

          میکروالکترونیک – آدل سدرا و کنت اسمیت – ترجمه ملکان و واحدی *

          الکترونیک – نشلسکی

          مدارهای الکترونیک – گری میر

          تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (2 جلد) – تقی شفیعی

          الکترونیک (2 جلد) – میرعشقی

          الکترونیک 3 – دکتر نشاطی (فقط مباحث الکترونیک 3)

مدار**:

          نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) – چارلز دسور – ترجمه جبه دار

          تحلیل مهندسی مدار – هیت – ترجمه دیانی *

          مدارهای الکتریکی – دکتر عابدی

          مدارهای الکتریکی – دکتر نیکروش

          مدارهای الکتریکی – دکتر هدتنی

کنترل **:

          سیستم های کنترل خطی – اوگاتا – ترجمه دیانی *

          کنترل خطی – دورف

          کنترل خطی – بنجامین کو

          کنترل خطی – دکتر خاکی صدیق

          سیستم های کنترل خطی – کامران خسرویان کرمانی

ماشین های الکتریکی **:

          ماشین های الکتریکی – پ س سن  *

          ماشین های الکتریکی – چاپمن

          ماشین های الکتریکی – سلمون ترجمه لسانی

          ماشین های الکتریکی – فیتز جرالد

          ماشین های الکتریکی – بیمباهارا

          ماشین های الکتریکی با کاربرد هایی از الکترونیک قدرت – ال هاواری

آمار و احتمال **:

          آمار و احتمال – شلدون راس

          آمار و احتمال – والدپول

          آمار و احتمال – دریک

          نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری – لارسون

          آمار و احتمال (2 جلد) – دکتر نیکوکار (برای شروع خوب است *)

          تئوری احتمالات و آمار کاربردی – دکتر آریانژاد

تجزیه و تحلیل سیگنال ** :

          سیگنال ها و سیستم ها – اپنهایم  *

          سری شومز DSP

بررسی سیستم های قدرت **:

          بررسی سیستم های فدرت – استیونسن *

          بررسی سیستم های فدرت – گلاور

          بررسی سیستم های فدرت – الگرد

          بررسی سیستم های فدرت – تالیف هادی سعادت – ترجمه کاظمی

مخابرات:

          سیستم های مخابراتی – کارلسون *

          مخابرات – دکتر عارف

مدارهای مخابرانی :

          مدارهای مخابراتی – کارلسون *

اندازه گیری الکتریکی :

– اندازه گیری الکتریکی – ساونی *

تکنیک پالس:

          تکنیک پالس – معتمدی و نشاطی *

محاسبات عددی :

          محاسبات عددی – دکتر نیکوکار و درویش

          محاسبات عددی – دکتر دهمرده *

         

ریاضیات عمومی :

          حساب دیفرانسیل و انتگرال – توماس

          حساب دیفرانسیل و انتگرال – سیلورمن *

          حساب دیفرانسیل و انتگرال – لیتهولد

          حساب دیفرانسیل و انتگرال – آدامز

          ریاضی مهندسی – کرویت سیگ ج 1

          ریاضی عمومی – مارون

زبان انگلیسی ** :

          زبان عمومی برای رشته های مهندسی – حقانی و جمعی از نویسندگان *

          زبان برای دانشجویان مهندسی برق –  حقانی *

مدار منطقی :

          طراحی دیجیتال – موریس مانو *

معماری کامپیوتر:

          معماری کامپیوتر – موریس مانو *

          معماری کامپیوتر ( ارشد) – یوسفی

میکرو پروسسور:

          میکروپروسسور 8086 – دکتر خاکی *

          میکروکنترلر 8051 – مکنزی

          Z80

          میکروکنترلر 8051 – مزیدی *

پردازش تصویر:

          پردازش تصویر – گونزالس *

برنامه نویسی مقدماتی:

          برنامه نویسیC   – جعفر نژاد قمی *

          برنامه نویسی به زبان پاسکال – جعفر نژاد قمی

          برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل مسائل نمونه – کافمن

فیزیک عمومی1 (مکانیک) :

          فیزیک ج 1 – هالیدی *

          مکانیک تحلیلی – سایمون

          مکانیک تحلیلی – فولز

فیزیک عمومی 2 (فیزیک الکتریسیته) :

          فیزیک جلد 3 – هالیدی *

          الکترومغناطیس – ریتس

          الکترومغناطیس – آلونسو و فین

          مبانی نظری الکترومغناطیس –  میلفورد

فیزیک کوانتوم :

          فیزیک کوانتومی – گاسیورویچ *

          فیریک کوانتومی – سل ویدر

شبکه های کامپیوتری :

          شبکه های کامپیوتری – تنن بام *

طراحی الگوریتم:

– طراحی الگوریتم – دکتر نعیمی پور *

مهندسی نرم افزار :

          مهندسی نرم افزار – راجر اس پرسمن *

هوش مصنوعی:

          هوش مصنوعی – ترجمه و تالیف دکتر مهرداد فهیمی

          هوش مصنوعی – ترجمه رهنمون و هماوندی

ml.blogfa.com

اشتراک گذاری