مدار کنترل دیجیتالی صدا

0
3200

مداری که میخوام امروز براتون معرفی کنم یک مدار کنترل دیجیتالی صداست. با استفاده از این مدار کوچک میتوانید صدای خروجی از رادیو، ضبط صوت، تلویزیون و یا هر چیز دیگر را به صورت دیجیتالی کم یا زیاد کنید و دیگر از ولوم دستی استفاده نکنید!
برای ساختن این مدار به وسایل زیر نیاز داریم:

شمای کلی مدار

توضیحات تکمیلی

۱- ولتاژ مورد اعمال به مدار ۵+ ولت
۲- کلید S1 صدا را زیاد و کلید S2 صدا را کم میکند.
۳- برای جلوگیری از آسیب دیدن آی سی از سوکت مخصوص استفاده کنید.

geesu.blogfa.com