امروز برابر است با :24 فروردین 1403

مدار کنترل دیجیتالی صدا

مداری که میخوام امروز براتون معرفی کنم یک مدار کنترل دیجیتالی صداست. با استفاده از این مدار کوچک میتوانید صدای خروجی از رادیو، ضبط صوت، تلویزیون و یا هر چیز دیگر را به صورت دیجیتالی کم یا زیاد کنید و دیگر از ولوم دستی استفاده نکنید!
برای ساختن این مدار به وسایل زیر نیاز داریم:

شمای کلی مدار

توضیحات تکمیلی

1- ولتاژ مورد اعمال به مدار 5+ ولت
2- کلید S1 صدا را زیاد و کلید S2 صدا را کم میکند.
3- برای جلوگیری از آسیب دیدن آی سی از سوکت مخصوص استفاده کنید.

geesu.blogfa.com
اشتراک گذاری