مدار نقشه مدار چشمک زن با ترانزیستور

0
6182

در این مدار با دو مدار چشمک زن ساده یکی با ترانزیستور ودیگری با رگولاتورLM317 آشنا می شوید.در این مدار در واقع شما با دو تایمر ساده آشنا می شوید.

قطعات مورد نیاز


۲ عدد ترانزیستور ۲N2222
5 عدد خازن ۲۲۰ میکروفاراد
دو عدد مقاومت ۲۲۰ اهم
۲ عدد LED
2 عدد مقاومت ۱۰ کیلو اهم
۱ عدد رگولاتور LM317
3 عدد مقاومت ۱ کیلواهم
۱ عدد مقاومت ۱۰۰ اهم
۱عدد خازن ۰٫۱ میکروفاراد
۱ عدد مقاومت ۲٫۲ کیلواهم


نقشه مدار چشمک زن با ترانزیستور
مدار را مطابق نقشه زیر ببندید.امیتر هر دو ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه متصل کنید.کلکتور هر دو ترانزیستور را از طریق مقاومت ۲۲۰ اهم به منفی یا کاتد دو عدد LED ای که در اختیار دارید متصل کنید.،و آند یا مثبت این دو LED را به مثبت ولتاژ وصل نمایید.بیس این دو ترانزیستور را با دوعدد مقاومت ۱۰ کیلواهم به طور مستقیم به مثبت ولتاژ متصل کنید.


حال از دو خازن الکترولیتی که در اختیار دارید.مثبت هر یک از آنها را به بیس ترانزیستورها متصل کنید.و منفی آنها را به این صورت وصل کنید.، که هر خازنی که مثبت آن به بیس یک ترانزیستور وصل شده است.،منفی آن به کلکتور ترانزیستور دیگر متصل شود.


همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید.از دو عدد ترانزیستور ۲N2222 در این مدار استفاده شده است.منفی یا کاتد دو عدد LED موجود در مدار توسط ترانزیستورها ایجاد می شو د.بیس این دو ترانزیستور با شارژ و دشارژ دو عدد خازن ۱۰۰ میکروفاراد و مقاومت های ۱۰۰ کیلواهم تحریک می شود.زمان تحریک شدن ولتاژ صفر را در دو سمت کاتدهای LED ها خواهیم داشت.به دلیل قرینه بودن این مدار، هر دو LED به طور همزمان روشن نخواهد شد.هر دو با فاصله زمانیکه از طریق محاسبه خازنها و مقاومتها بدست می آیند.روشن و خاموش می شوند.


img/daneshnameh_up/d/d9/ledflasher55500.jpgبرای بدست آوردن زمان چشمک زدن براحتی می توان از طریق فرمول عمل کرد.
فواصل زمانی چشمک زدن براحتی از حاصلضرب مقاومت ۱۰۰ کیلو اهم در خازن ۱۰۰ میکروفاراد بدست می آید.
بنابراین فرمول داریم.
با توجه به فرمول، کل زمان چشمک زدن برابر ۱۰ ثانیه می شود.که با توجه به قرینه بودن مدار سهم هر LED برابر ۵ ثانیه خواهد شد.در واقع هر LED به مدت زمان ۵ ثانیه به طور متوالی روشن و خاموش خواهد شد.با استفاده از فرمول بالا و قراردادن مقادیر متفاوت خازن ومقاومت می توان مدت زمان چشمک زدن هر LED را به طور دلخواه تنظیم کرد.
زمانیکه کلکتور یک ترانزیستور صفر می شود.خازنی که منفی آن به کلکتور این ترانزیستور متصل است از طریق این اتصال و مقاومت ۱۰۰ کیلو اهم شروع به شارژ شدن می کند مدت زمان این شارژ شدن همانطور که دیدید.،محاسبه شد.در این مدت زمان خازن دیگر در حال دشارژ شدن است.در زمان دشارژ شدن،این خازن، LED متصل به کلکتور ترانزیستورمربوط به این خازن
روشن می مانند تازمانیکه این خازن به طور کامل دشارژ شود پس از دشارژ کامل خازن دومرتبه شروع به شارژ شدن می کند در این زمان LED مربوط به این خازن خاموش است.
در واقع یک خازن که دشارژ می شود. بیس ترانزیستور متصل به این خازن تحریک می شود.،و منفی LED متصل به این ترانزیستور ایجاد می شود.در این مدت زمان خازن دیگر که منفی آن به منفی همین LED و کلکتور ترانزیستور دیگر متصل شده است.شروع به شارژ شدن می کند.پس از اینکه به طور کامل شارژ شد.بیس ترانزیستور متصل به آن تحریک می شود.حال ترانزیستور دشارژ شده قبلی شروع به شارژ شدن می کند واین عمل به طور منظم ومتناوب انجام خواهد شد.
هر چه مقادیر خازن ومقاومت را کمتر قرار بدهید زمان چشمک زدن سریعتر می شود.،و هر چه قدر آنرا بیشتر قرار بدهید.مدت زمان بین روشن وخاموش LED ها یا FLASH بیشتر خواهد بود.


ir-e.blogfa.com