امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

مدار فرستنده FM

مدار فرستنده FM در ادامه مطلب

ليست قطعات:

R1- مقاومت 4.7 کيلو اهم
R2- مقاومت 47 کيلو اهم
R3- مقاومت 1.5 کيلو اهم
R4- مقاومت 4.7 کيلو اهم
R5- مقاومت 150 اهم
C1- خازن عدسي 1 نانو فاراد    102
C2- خازن عدسي 10 پيکو فاراد   10
C3- خازن عدسي 47 نانو فاراد     473
C4- خازن شيميايي 10 ميکرو فاراد
C5- خازن عدسي 10 پيکو فاراد    10
T1- ترانزيستور منفي  BC237 يا BC548   يا مشابه ان
T2- ترانزيستور منفي  BC237 يا BC548   يا مشابه ان
MIC- ميکروفن خازني دو سيم

بعد از لحيم کردن قعات در جاي خود دو نقطه اي را که با حرف J مشخص شده اند را توسط يک سيم به هم وصل کنيد . اين تکه سيم بايد بين دو نقطه کشيده شود و روي سطح فيبر بچسبد . بالا امدن سيم از سطح فيبر فرکانس مدار فرستنده را تغيير مي دهد . بعد از انجام کارهاي بالا يک تکه سيم نسبتا بلند به عنوان به نقطه ي ANT وصل کنيد و بعد ولتاز را به مدار وصل کنيد ولتاز اين مدار 3 ولت است . البته برد اين مدار خيلي زياد نيست فکر کنم حدود 100 متر باشد اميدوارم اين مدار را بسازيد و بتوانيد از ان به خوبي استفاده کنيد .

http://emad-7.persiangig.com/image/madar1.jpg

http://emad-7.persiangig.com/image/madar2%20.jpg

http://emad-7.persiangig.com/image/madar3.JPG

geesu.blogfa.com
اشتراک گذاری