امروز برابر است با :28 تیر 1403

مدار ضلعي نوراني

مدار شش ضلعي نوراني در ادامه مطلب


وسایل مورد نیاز:


>   مقاومت  :   R1,R3 = 27 k
 
>   مقاومت  :   R2,R4 = 15
 
>   خازن  :   C1,C2 = 47 uF 
 
>   LED   :  سه عدد سبز
 
>   LED   :  سه عدد قرمز
 
>   ترانزیستور NPN  :   دوعدد C945 ویا مشابه
 
>   تغذیه  :   6 ولت
ir-e.blogfa.com

اشتراک گذاری