امروز برابر است با :24 خرداد 1403

مدار تعويض اتوماتيك باطري

اين مدار زماني كه باطري اصلي بطور كامل دشارژ شده باشد . بصورت اتوماتيك بر روي باطري رزو سوئيچ كرده . تا در تغذيه مدار وقفه اي ايجاد نگردد . و شما بدون نگراني باطري اصلي را تعويض كنيد . مدار بسيار ساده و ارزان طراحي شده . و مقدار حساسيت آنرا ميتوان تغيير داد . مصرف كننده ميتواند جرياني بين 100 الي 300 ميلي آمپر داشته باشد .

مدار تعويض اتوماتيك باطري

 توضيح مدار

 كاتد تريستور به باطري رزو متصل است و آند آن به ترمينال مثبت باطري رزو متصل شده . گيت تريستور هم از طريق پتانسيومتر به ترمينال مثبت متصل شده .

 ولتاژ دو سر تريستور برابر با اختلاف ولتاژ دو باطري است در نتيجه ، هنگامي كه هر دو باطري شارژ هستند ، يعني اينكه ولتاژ آنها يكسان است . تريستور قطع است ، وهيچ جرياني از طريق پتانسيومتر از گيت تريستور عبور نمي كند . پس جريان بار از طريق باطري اصلي تامين ميگردد و اين باطري شروع به دشارژ شدن ميكند . همزمان با دشارژ باطري اصلي ولتاژ دوسر بار هم كاهش پيدا ميكند و اين به معناي كاهش ولتاژ كاتد تريستور است . ولتاژ آند نسبت به كاتد و گيت رو به افزايش ميگذارد . مقداري جريان از طريق پتانسيومتر از گيت عبور ميكند ، و اندازه اين جريان به مقدار پتانسيومتر و ولتاژ باطري وابسته است . با افزايش اين جريان و رسيدن آن به جريان تحريك تريستور ، تريستور آتش مي شود (بدين معنا كه بصورت ناگهاني شروع به هدايت ميكند) ، و باعث اتصال باطري به بار مي گردد . بدليل اينكه ولتاژ باطري رزو از ولتاژ باطري اصلي بيشتر است ، ديود D1 قطع شده ، و مانع عبور هر جرياني از باطري اصلي به باطري رزو ميگردد . ما به عبارتي مداري داريم كه در صورت نياز از باطري اصلي به باطري رزو سوئيچ ميكند .

 ديود D1 علاوه بر جلوگيري از عبور جريان باطري رزو به باطري اصلي ، بعنوان بخشي از مدار نشان دهنده وضعيت نيز بكار رفته ، در تركيب با ترانزيستور و LED . نحوه عملكرد مدار بدين شرح است كه : با عبور جريان از ديود D1 بخشي از جريان باطري اصلي از پيوند بيس – اميتر ترانزيستور عبور ميكند ، كه باعث روشن شدن ترانزيستور ودر نتيجه روشن شدن LED ميگردد . هنگاميكه مدار بر روي باطري رزو سوئيچ ميكند ، ترانزيستور هم خاموش ميگردد و باعث خاموش شدن LED خواهد شد.

کالیبره کردن مدار

 جهت كاليبره كردن مدار ، فقط باطري رزو را در مدار قرار دهيد (يك باطري معمولي غير قابل شارژ هم مي توان استفاده نمود) ، و بجاي باطري اصلي يك منبع تغذيه قابل تنظيم 5 الي 8 ولت قرار دهيد . ابتدا پتانسيومتر را در ماكزيمم مقدار خود قرار دهيد سپس مقدار ولتاژ منبع تغذيه را طوري تنظيم كنيد كه با ولتاژ باطري رزو يكسان باشد . در اين حالت منبع را به مدار متصل كنيد ، LED بايد روشن شود .

 اكنون به آهستگي ولتاژ منبع را تا 5.3 ولت كاهش دهيد . سپس به نرمي پتانسيومتر را تغيير دهيد تا مدار بر روي باطري رزو سوئيچ كند . جهت پي بردن به اين مطلب به نور LED دقت كنيد كه در زمان عمل سوئيچ خاموش ميشود . سپس ولتاژ باطري را افزايش و كاهش دهيد و صحت عملكرد مدار را بررسي كنيد . در صورت نياز مجددا پتانسيومتر را تنظيم كنيد تا مدار در سطوح مناسب ولتاژ باطري اصلي سوئيچ كند .

www.hlachini.com
اشتراک گذاری