امروز برابر است با :1 تیر 1403

مدار تشخیص صحبت!

مدار زير که از آی‌سی پردازش صوت HM2007  استفاده می‌کند عملکرد جالبی دارد. با استفاده از صفحه کليد و ميکروفن می‌توانيم کلماتی را ( حداکثر  ۴۰  کلمه ) به مدار آموزش داده و سپس هرگاه اين کلمات را از طريق ميکروفن بشنود شماره کلمه را روی نمايشگر نشان می‌دهد. برای دیدن مدار اینجا را کلیک کنید

وقتی مدار روشن می‌شود ابتدا حافظه RAM  مدار چک می‌شود و وقتی همه چيز آماده بود LED  قرمز روشن می‌شود به معنی اينکه مدار آماده دريافت فرمان است. برای آموزش مدار ابتدا شماره کلمه‌ را از طريق صفحه کليد وارد کنيد (در اين لحظه LED  قرمز خاموش خواهد شد) سپس کليد ≠ را فشار دهيد، حال مدار آماده دريافت صوت است لذا کلمه مورد نظر را از طريق ميکروفن برای مدار تکرار کنيد. مثلاً فرض کنيد کلمه شماره  ۱  می‌خواهيم کلمه ”ايران“ باشد. پس کليد  ۱  را فشار داده و سپس کلمه ايران را تلفظ ميکنيم. مدار تلفظ کلمه ايران را در مکان  ۱  حافظه ذخيره می‌کند. کلمات ديگر را نيز به همين ترتيب می‌توانيد به مدار آموزش دهيد.

تست مدار:

مدار تشخيص صدا بطور دائم به اصوات اطراف گوش می‌دهد و هرگاه کلمات موجود در حافظه‌اش را در بين صداهای شنيده شده بيابد شماره آن کلمه را روی نمايشگر نشان می‌دهد. از کاربردهای بسيار جالب اين مدار می‌تواند فرمانهای صوتی باشد. مثلاً بگوئيم ”کولر روشن“ و کولر روشن شود و …

کدهای خطای مدار:

خطاهايی که برای مدار رخ می‌دهد بصورت کدهايی روی نمايشگر ظاهر می‌شود.

۵۵: يعنی کلمه شنيده شده خيلی طولانی است.

۶۶: يعنی کلمه شنيده شده خيلی کوتاه است.

۷۷: يعنی کلمه شنيده شده با کلمات موجود در حافظه Match  نيست

ml.blogfa.com
اشتراک گذاری