مدار انتظار مکالمه

0
3146

مدار انتظار مکالمه در اکثر تلفن های جدید بصورت استاندارد وجود دارد.ولی اغلب اوقات ما با تلفن هایی سر کار داریم که فاقد این ویژگی مفید می باشند لذا دراینجا یک نمونه از این گونه مدارات که بصورت بسیار ساده نیز طراحی گشته آورده شده است.از مزایای این مدار می توان به عدم نیاز به تغذیه مجزا(از طریق خط تلفن تغذیه مگیردد) تعداد قطعات بسیار کم که باعث کوچک شدن  فضای مورد نیاز جهت نصب میشود وبراحتی میتوان مدار را در درون تلفن جاسازی نمود.


جهت قرار دادن تلفن در وضعیت انتظار مکالمه کافیست کلید موجود در مدار یکبار فشار دهید وسپس گوشی را بگذارید. جهت ادامه مکالمه فقط کافیست گوشی را مجددا بردارید.

نقشه

لیست قطعات :
قطعهتعدادتوضیحاتقطعه مشابه
R1۱۱٫۵K 1/4 W مقاومت
R2۱۱K 1/4W مقاومت
D1۱۱N4002 دیود سیلیکون۱N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
SCR1۱C106Y تریستور
LED1۱Red LEDGreen LED, Yellow LED
S1۱کلید فشاری در حالت  عادی باز

www.hlachini.com