امروز برابر است با :29 خرداد 1403

مدار انتظار مکالمه

مدار انتظار مکالمه در اکثر تلفن هاي جديد بصورت استاندارد وجود دارد.ولي اغلب اوقات ما با تلفن هايي سر کار داريم که فاقد اين ويژگي مفيد مي باشند لذا دراينجا يک نمونه از اين گونه مدارات که بصورت بسيار ساده نيز طراحي گشته آورده شده است.از مزاياي اين مدار مي توان به عدم نياز به تغذيه مجزا(از طريق خط تلفن تغذيه مگيردد) تعداد قطعات بسيار کم که باعث کوچک شدن  فضاي مورد نياز جهت نصب ميشود وبراحتي ميتوان مدار را در درون تلفن جاسازي نمود.


جهت قرار دادن تلفن در وضعيت انتظار مکالمه کافيست کليد موجود در مدار يکبار فشار دهيد وسپس گوشي را بگذاريد. جهت ادامه مکالمه فقط کافيست گوشي را مجددا برداريد.

نقشه

ليست قطعات :
قطعهتعدادتوضيحاتقطعه مشابه
R1 1 1.5K 1/4 W مقاومت
R2 1 1K 1/4W مقاومت
D1 1 1N4002 دیود سیلیکون 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
SCR1 1 C106Y تریستور
LED1 1 Red LED Green LED, Yellow LED
S1 1 کليد فشاري در حالت  عادي باز

www.hlachini.com

اشتراک گذاری