مدارمحاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک

0
2205

شروع میکنیم:

{ فقط این موضوع رو اضافه کنم که این مطلب کاملاً به طور خلاصه شده و فقط جهت آشنایی در این سایت قرار داده شده اگر تمایل دارید که اطلاعات بیشتری از این مدار بدست بیارید میتونید از لینک قرار داده شده در انتهای مطلب اسفاده کنید }

سنسور آلتراسونیک

این سنسور به صورت دو pack مجزای گیرنده و فرستنده موجو د می باشد.این دو سنسور به صورت یک پک(pack) واحد نیز وجود دارد. فرکانس تولید شده توسط این سنسور ۴۰ کیلو هرتز می باشد.به شماتیک درونی این سنسور در شکل زیر توجه کنید.

قسمت انتقال امواج آلتراسونیک

در قسمت انتقال از آیسی معکوس کننده یا invertor استفاده شده است.در هر سر این سنسور دو بافر NOT به صورت موازی یا parallel با هم قرار دارند.این کار برای افزایش توان انتقال است.در پایه مثبت فاز اصلی ودر پایه منفی سنسور ۱۸۰ درجه همان فاز را خواهیم داشت.خازن نیز در این قسمت جهت حذف جریان d c است.

نمایش فاصله
در این مدار از ۳ عدد ۷Segment جهت نمایش فاصله استفاده شده است.در این مدار ۷segmentها از نوع آند مشترک هستند.
این ۷segment دارای پایه مشترک مثبت است است.،که با منفی شدن پایه های a,b,c,d,e,f,g توسط میکروکنترلر فاصله را نشان می دهد.

سرعت صوت

سرعت صوت در دماهای مختلف متفاوت است.به طور مثال سرعت صوت در دمای صفر درجه سانتی گراد۳۳۱٫۵m/s است.و سرعت صوت در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد۳۵۵٫۵m/s است.سرعت صوت در دماهای مختلف از رابطه زیر تبعیت می کند. 

 X=V*T

برای مشاهده مقاله به طور کامل اینجا را کلیک کنید