مدارات ساده و جالب مخابراتی-الکترونیکی

0
16632

مدارات ساده و جالب مخابراتی-الکترونیکی در ادامه مطلب

رادیو گوشی دو ترانزیستور ( با گوشی کریستالی )


گیرنده تمام باند فرکانسهای AM تا مایکروویو ( مدار ۱ )


گیرنده تمام باند فرکانسهای AM تا مایکروویو ( مدار ۲ )


گیرنده صدای هواپیما


تقویت و افزایش برد فرستنده ها

فرکانسهای ۳۰ تا ۳۰۰ مگاهرتز


بوستر امواج FM

۴۳ ~ ۱۱۰ Mhz

 

 • R1 = 330 Ω
 • R2 = 2,7 kΩ
 • R3 = 56 Ω
 • R4 = 560 Ω
 • C1 = 2-10 pF
 • C2, C3 = 100 pF
 • C4 = 4,7 nF
 • T1 = BFT 65
 • L1, L2 = چهار و نیم دور از سیم صفر هشت بر روی هسته هوا بقطر ۵ میلیمتر 
 • L3 = پانزده دور سیم صفر سه بر روی هسته هوا به قطر ۵ میلیمتر


مترونوم موسیقی

 

 • R1 = 33 Ω
 • R2 = 100 Ω
 • R3 = 22 kΩ
 • P1 = 250 kΩ
 • C1 = 10 µF/10 V
 • T1 = BD 136
 • LS = luidspreker
 • IC1 = NE555


ویو متر دیجیتال ۵ کانال


www.mashhadkit.com