امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

مجموعه ی آموزشی PLC FATEK

اولین کنترل کننده منطقی برنامه پذیر در سال 1969و در راستاي کاهش زمان توقف خطوط تولید ، به وسیله کارخانه اتومبیل سازي General Motorsبکار گرفته شد . کمپانی FATEKیکی از بزرگترین تولیدکنندگان PLC در تایوان از سال 1992فعالیت خود را آغاز نمود . از جمله خصوصیات این کمپانی کیفیت و قابلیت بالاي آن می باشد . این کمپانی با تولید سري FB در سال 1992 کار خود را آغاز نمود و در سال ، 2003نسل جدید PLCهاي خود با نام سري FBsکه از تکنولوژي جدید System On Chipبهره می برند ، را وارد بازار نمود.

گردآوری و تنظیم :وحید کارگر مقدم 

دانلود مجموعه آموزشی FATEK

فهرست مطالب
فصل اول : پیش نیاز
مدار فرمان ، رله ها ، کنتاکتورها ، موتورهاي پله اي ، موتورهاي خودفرمان ، لیمیت سوئیچ ، سنسور ، ترموکوپل ،
لودسل ، سنسور فتوالکتریک ، سنسور القایی ، سنسور خازنی ، پتانسیومتر ، کدکننده ، واحدهاي ورودي و خروجی آنالوگ ، مدارات منطقی ، مدارهاي ترکیبی ، مدارهاي ترتیبی ، حافظه ها ، منطق دیجیتال ، مفهوم بیت ،
کد ، BCDاعداد صحیح ، فلیپ فلاپ RS
فصل دوم : مفاهیم PLC
برنامه نویسی به روش نردبانی ، برنامه نویسی به روش فلوچارتی یا نمایش جعبه اي تابع ، برنامه نویسی به روش
لیست جملات ، عبارت یا ، Staementانواع ، PLCپردازنده ، CPUماژول هاي ورودي و خروجی ، منبع تغذیه ، برنامه ریز ، PLCحافظه ، PLCاجراي متناوب و چرخشی برنامه ، کوپل کننده نوري ، بیت RLO
فصل سوم : مفاهیم سخت افزار FATEK
منبع تغذیه ، برد اصلی ، پاسخ زمانی ، PLCرابط برنامه نویسی ، نرم افزار ، Winproladderشبیه سازي برنامه ، رمز گذاري
فصل چهارم : مفاهیم نرم افزار و توابع برنامه نویسی
دیاگرام نردبانی ، مدار خودنگهدار ، رله هاي داخلی ، رله کمکی داراي باطري پشتیبان ، ثبات یا رجیستر ، شیفت رجیستر ، تایمرها ، شمارنده ها ، پردازش اعداد ، دستورالعمل انتقال اطلاعات ، دستور العمل مقایسه اعداد ، دستورالعمل عملیات حسابی ، پرش ، فراخوانی زیر برنامه ، سایر توابع برنامه نویسی
فصل پنجم : تمرینات

اشتراک گذاری