امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

مبدل ولتاژ 12 به 220 ولت

آيا تا بحال براي شما پيش آمده که در طول سفر و يا اردو به روشن کردن تلوزيون و يا ساير وسايلي که با برق شهر کار ميکنند نياز پيدا کرده باشيد ؟ مدار زير مشکل فوق را براحتي حل ميکند اين مدار با استفاده از يک باطري ميتواند ولتاژ 220 ولت متناوب را تامين کند.وات مدار بستگي به مقدار توان ترانزيستورها و هچنين به ابعاد وبزرگي ترانس مدار دارد. مدار را ميتوان براي تامين توان 1 الي 1000 وات طراحي و استفاده نمود.با توجه به قطعات آورده شده در نقشه وبا استفاده از يک ترانس 15 آمپر مدار ميتواند باري تا 500 وات را تغذيه کند.دقت کنيد استفاده در توانهاي بالا از مدار باعث ميگردد که جريان مصرفي مدار نيز افزايش يابد و بدين صورت باطري سريعتر دشارژ ميشود.(مصرف بي رويه کار خيلي بديه)


حتما يک فيوز در خروجي مدار قرار دهيد.


بايستي حتما از خازن تانتاليوم در مدار استفاده شود چون خازن الکتروليت در اثر گرما منفجر ميشود.

نقشه

شماتيک مبدل ولتاژ

ليست قطعات :قطعه


تعداد


توضيحات


قطعه مشابه
C1, C2 2 68 uf, 25 V خازن تانتالیوم
R1, R2 2 10 Ohm, 5 Watt مقاومت
R3, R4 2 180 Ohm, 1 Watt مقاومت
D1, D2 2 HEP 154 دیود سیلیکون
Q1, Q2 2 2N3055 NPN ترانزیستور (به متن مراجعه شود)
T1 1 24V, ترانسفورمر با سر وسط (به متن مراجعه شود)
www.hlachini.com
اشتراک گذاری