امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

فرستنده FM – دو

 

توسط  دو ترانزيستور يک فرستنده FM طراحي شده که داراي بردي معادل با 100 متر با ولتاژ تغذيه 9 ولت خواهد بود.ودر صورتي که ولتاژ ورودي 12 ولت باشد اين برد به 120 متر افزايش پيدا ميکند.سلف هاي مدار 5 دور سيم يک با قطر 4 ميليمتر هسته هوا هستند براي پيچاندن اين سلف ها ميتوانيد از لوله داخلي خودکار استفاده کنيد و پنج دور سيم را بروي آن بپيچانيد وسپس لوله خودکار را در بياوريد.


خازن تريمر C5 جهت تنظيم محدوده فرکانسي فرستنده ميباشد(88-108MHz). يک خازن 0.1 ميکرو فارادي راجهت باي پس کردن باطري بهتر است بصورت موازي با باطري قرار دهيد.

نقشه

 FM شماتيک مدار فرستنده

 

مدار چاپي و نحوه چيدمان قطعات>نقشه مدار چاپي و نحوه چيدمان قطعات بر روي آن

 


ليست قطعات :


قطعهتعدادتوضيحاتقطعه مشابه
C1 1 0.001uf خازن الکترولیک
C2 1 5.6pf خازن الکترولیک
C3,C4 2 10uf خازن الکترولیک
C5 1 3-18pf Adjustable Cap
R1 1 270اهم  1/8W مقاومت 270اهم 1/4W مقاومت
R2,R5,R6 3 4.7k 1/8W Resistor 4.7K 1/4W مقاومت
R3 1 10k 1/8W Resistor 10K 1/4W مقاومت
R4 1 100k 1/8W مقاومت 100K 1/4W مقاومت
Q1, Q2 2 2N2222A NPN ترانزیستور 2N3904
L1, L2 2 5 دور سيم
MIC 1 ميکرفن خازني
www.hlachini.com

اشتراک گذاری