امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

طراحی و ساخت آنتن های چند باند در ایران

نوع جدیدي از آنتن های چند باند و آنتن های آرایش پذیر در دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شد.

علی میرکمالی مجری طرح با اشاره به گسترش و تنوع خدمات در سیستم های مخابراتی گفت: یکی از اهداف پژوهشگران صنعت ارتباطات یکپارچه سازی و کم کردن تعداد آنتن‌هایی است که باید باندهای فرکانسی مختلف را پوشش دهند.

وی افزود: این امر به ویژه در ماهواره های نزدیک به زمین که وزن و اندازه محدودی دارند و همچنین خودروهای نسل جدید مورد توجه قرار گرفته است.

میرکمالی افزود: تنوع این ارتباطات در انتقال داده های الکترونیک صدا تصویر و ارتباط ماهواره با مرکز کنترل زمینی دیده می‌شود.

مجری طرح، بخش نخست این پژوهش را ساخت آنتن‌های چند باند کوچک جدید بیان کرد که پایداری الگوی تشعشعی آنها در زمان افزایش فرکانس بیش از نمونه های گزارش شده است.

وی افزود: در بخش دوم، تحقیق کاربردهای جدیدی برای آنتن‌های آرایش پذیر معرفی و همچنین آنتن های جدیدی نیز طراحی شد که می‌توانند در یک باند وسیع فرکانسی چند باند را با پهنای باریک‌تر پوشش دهند.

مجری طرح اضافه کرد: در بخش آنتن های چند باند در قسمتی بهینه سازی و در قسمتی نوآوری و در بخش انتهای آرایش پذیر هم کار ما نوآوری بوده است.

میرکمالی با بیان اینکه آنتن‌های ساخته شده در این طرح یک نمونه در باند 800 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز در نمونه دیگر 800 مگاهرتز تا 14 گیگا هرتز بوده است‌، گفت: این نوع آنتن‌ها با قرار دادن کلیدهای مختلف به گونه‌ای که با قطع و وصل کردن آنها حرکت موج تغییر پیدا می‌کند و همچنین با جابجایی عنصر فعال آنتن ساخته می شود.

براساس این گزارش، این تحقیق در رساله دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات در دانشگاه علم و صنعت ایران تدوین و از نتایج آن بیش از 12 مقاله و سخنرانی علمی تهیه شده است.

آزمایش این آنتن ها در دانشگاه بیرمنگام انگلیس انجام شده است.

 bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری