ساعت با AT89c2051

0
2191

اینم یه ساعت با حال که با    AT89c2051   کار میکنه کد   hez   و همه چیز مورد در ادامه مطلب

کد   hez   و همه چیز مورد نیاز تو فایل قرار دارد    

 

اینم لینک اصلی مدار

Schematic clock2.pdf
Source Code clock3.c
HEX file RTC3.HEX