امروز برابر است با :4 مهر 1402

ساعت با AT89c2051

اينم يه ساعت با حال كه با    AT89c2051   كار ميكنه كد   hez   و همه چيز مورد در ادامه مطلب

كد   hez   و همه چيز مورد نياز تو فايل قرار دارد    

 

اينم لينك اصلي مدار

Schematic clock2.pdf
Source Code clock3.c
HEX file RTC3.HEX

اشتراک گذاری