امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

ساخت نخستين سوييچ الكترونيك نانو كربني

يك گروه از فيزيك دانان دانشگاه كاليفرنيا واقع در سن ديه گو موفق به تهيه اولين سوييچ الكترونيك شده‌اند كه تمام آن از لوله‌هاي نانو از جنس كربن ساخته شده است.
به نوشته نشريه علمي “نيچر” ويژه خواص مواد، “پرابهاكر بندورا” و همكارانش دريافتند جرياني كه در دو مسير يك سيم سه شاخه به شكل واي (‪(Y‬ جريان مي‌يابد با استفاده از ولتاژي كه در شاخه سوم برقرار مي‌شود قابل كنترل است و مي‌توان آن را خاموش و روشن كرد.
هرچند محققان هنوز بطور دقيق از نحوه انجام فرايند خاموش و روشن شدن و انتقال و عدم انتقال جريان آگاه نيستند، اما معتقدند مي‌توان از اين گونه سيمهاي سه شاخه نانو كربني به صورت مدارهاي الكترونيك موسوم به “دروازه‌هاي منفي‌كننده ” (‪ (NOT gates‬استفاده به عمل آورد.
اين گونه دروازه‌ها جريان ورودي را معكوس مي‌كنند.
به اعتقاد اين پژوهشگران امكان ساخت بقيه اجزاي مداري و دروازه‌هاي منطقي ديگر نيز با اين روش وجود دارد.

اشتراک گذاری