روشهای جلوگیری از پدیده گالوپینگ یا نوسانات جهشی هادیها در ژاپن

0
4884

نوسانات گالوپینگ یا نوسانات جهشی هادیها در اثر وزش باد یا ریزش ناگهانی یخ و برف از روی هادیها یا هر دو عامل بوجود می آید. این پدیده در برخی موارد ممکن است  منجر به وقوع اتصال کوتاه بین فاز با سیم محافظ یا فاز با فاز در جایگذاری عمودی هادیها گردد و در نتیجه باعث از دست رفتن شبکه می گردد. برای جامعه امروزی که مجهز به سیستم های اطلاعاتی خبره می باشد یک قطع لحظه ای قدرت نیز حتی می تواند برای مختل کردن فعالیت ها کافی باشد.

درکشور ژاپن برای مقابله با این پدیده روشهایی بکار گرفته شده است که در زیر به دو مورد آن اشاره می گردد.

 · فعالیت شرکت برق توکیو :

در منطقهKanto  در ژاپن پدیده گالوپینگ در هر زمستان چند بار بیشتر اتفاق نمی افتد اما همین هم باعث وارد آمدن خساراتی به برجهای انتقال و سیستم برق در منطقه وسیعی میگردد.
از طرف دیگر چون در خطوط واقعی شانس و امکان کمی برای مشاهده پدیده گالوپینگ وجود دارد، منطقه  achika در استان یاماگاتا در ژاپن که دارای شرایط وزش باد شدیدی در طول سال می باشد انتخاب گردیده و یک خط انتقال آزمایشی ۵۰۰ کیلو ولت در سال ۱۹۹۴ در این منطقه برای آزمایش ساخته شد. با استفاده از خط آزمایشی مذکور امکان مشاهده پدیده گالوپینگ در خط آزمایشی و بررسی دقت شبیه سازی ها وهمچنین موثر بودن روشهای مقابله با پدیده بوجود آمده است. 
قبل از شروع و مشاهده آزمایشها بر روی خط آزمایشی، با استفاده از تونل باد شکل تجمع و انباشتگی برفها روی هادیها که باعث ایجاد پدیده گالوپینگ با دامنه بزرگ میگردد بررسی و انتخاب می گردد، سپس مدل و  نوع تجمع و انباشتگی تعیین می گردد و به روش مصنوعی بر روی هادیهای خط آزمایش می گردد.

برای مدلهای انباشتگی از نوع مثلثی ویا هلالی و با استفاده از بررسی های آزمایش همان نتایج ملاحظه گردید که از مطالعات تئوریکی مورد نظر بوده است.

همچنین در پدیده گالوپینگ برای اینکه بتوان بررسی نمود که آیا باد در شرایط خوبی برای آزمایش روشهای مقابله با پدیده است یا خیر، امکان مشاهده اطلاعات مربوط به  باد مانند سرعت، جهت،شدت و مغشوش بودن وجود دارد.

تا کنون با اعمال سیستم وزنی خارج از مرکز و یا فاصله دهنده های شل برای هادیها، توانسته اند در چند مورد پدیده گالوپینگ را ایجاد و مشاهده نمایند. نتایج بررسی ها نشان داده است که روشهای مقابله اعمال شده مؤثر بوده و توانسته اند از پیدایش پدیده گالوپینگ جلوگیری نمایند.

·                       فعالیت شرکت برق هوکایدو

شرکت برق هوکایدو در حال  بررسی و مطالعه پدیده  گالوپینگ جهت روشن ساختن مکانیزم آن و طراحی تجهیزاتی برای جلوگیری از این پدیده می باشند.

دستاوردها
    1-       طراحی و ساخت یک جداساز هادی فازها از نوع غیرسرامیکی : این جداساز جدید از مواد غیرسرامیکی ساخته شده است و وزن سبکی دارد و مانع از ایجاد اتصال کوتاه بین هادیهای خطوط انتقال می گردد.

    2-                بررسی پدیده گالوپینگ در حالت های مختلف سیم کشی

آزمایش بر روی خطوط انتقال با دو هادی (باندل دوتایی) در حالت های مختلف سیم کشی انجام گردید تا اختلاف پدیده گالوپینگ در این حالت ها مشخص گردد. در این آزمایشها مشخص گردید که خطوط عمودی (Vertical Lines) تأثیر به سزایی در جلوگیری از پدیده گالوپینگ دارند ولی قابلیت های کاری و نگهداری آن به عنوان مشکلاتی که باید حل گردند باقی مانده است.

برنامه ها
    1-       استفاده از یک سیستم شبیه ساز : سیستم شبیه سازی که از روش المان محدود استفاده می کند می تواند مدلهای مختلفی از خطوط انتقال را شبیه سازی نماید. شرکت هوکایدو با استفاده از این سیستم مطالعات لازم را جهت بهبود قابلیت اطمینان عملکرد جداسازها که ممکن است به عنوان راه حل مسأله گالوپینگ باشد ادامه داد.

    2-       مطالعه بر روی خطوط نصب شده : برای اثبات تجهیزاتی که بدون استفاده از جداساز فازها مانع از پدیده گالوپینگ می شوند، این شرکت علاوه بر انجام آزمایش بر روی روشهای مختلف سیم کشی جهت جلوگیری از گالوپینگ می خواهد آزمایشاتی را نیز بر روی روشهای پشتیبانی و نگهداری هادیهای خطوط انجام دهد تا مؤثرترین روش جلوگیری از پدیده گالوپینگ را بیابد.

 

 شرکت برق هوکایدو ژاپن – شرکت برق توکیو TEPCO

 http://www.hepco.co.jp/    986 

 http://www.tepco.co.jp/  553