امروز برابر است با :1 خرداد 1403

روشهاي جلوگيري از پديده گالوپينگ يا نوسانات جهشي هاديها در ژاپن

نوسانات گالوپينگ يا نوسانات جهشي هاديها در اثر وزش باد يا ريزش ناگهاني يخ و برف از روي هاديها يا هر دو عامل بوجود مي آيد. اين پديده در برخي موارد ممكن است  منجر به وقوع اتصال كوتاه بين فاز با سيم محافظ يا فاز با فاز در جايگذاري عمودي هاديها گردد و در نتيجه باعث از دست رفتن شبكه مي گردد. براي جامعه امروزي كه مجهز به سيستم هاي اطلاعاتي خبره مي باشد يك قطع لحظه اي قدرت نيز حتي مي تواند براي مختل كردن فعاليت ها كافي باشد.

دركشور ژاپن براي مقابله با اين پديده روشهايي بكار گرفته شده است كه در زير به دو مورد آن اشاره مي گردد.

 · فعاليت شركت برق توكيو :

در منطقهKanto  در ژاپن پديده گالوپينگ در هر زمستان چند بار بيشتر اتفاق نمي افتد اما همين هم باعث وارد آمدن خساراتي به برجهاي انتقال و سيستم برق در منطقه وسيعي ميگردد.
از طرف ديگر چون در خطوط واقعي شانس و امكان كمي براي مشاهده پديده گالوپينگ وجود دارد، منطقه  achika در استان ياماگاتا در ژاپن كه داراي شرايط وزش باد شديدي در طول سال مي باشد انتخاب گرديده و يك خط انتقال آزمايشي 500 كيلو ولت در سال 1994 در اين منطقه براي آزمايش ساخته شد. با استفاده از خط آزمايشي مذكور امكان مشاهده پديده گالوپينگ در خط آزمايشي و بررسي دقت شبيه سازي ها وهمچنين موثر بودن روشهاي مقابله با پديده بوجود آمده است. 
قبل از شروع و مشاهده آزمايشها بر روي خط آزمايشي، با استفاده از تونل باد شكل تجمع و انباشتگي برفها روي هاديها كه باعث ايجاد پديده گالوپينگ با دامنه بزرگ ميگردد بررسي و انتخاب مي گردد، سپس مدل و  نوع تجمع و انباشتگي تعيين مي گردد و به روش مصنوعي بر روي هاديهاي خط آزمايش مي گردد.

براي مدلهاي انباشتگي از نوع مثلثي ويا هلالي و با استفاده از بررسي هاي آزمايش همان نتايج ملاحظه گرديد كه از مطالعات تئوريكي مورد نظر بوده است.

همچنين در پديده گالوپينگ براي اينكه بتوان بررسي نمود كه آيا باد در شرايط خوبي براي آزمايش روشهاي مقابله با پديده است يا خير، امكان مشاهده اطلاعات مربوط به  باد مانند سرعت، جهت،شدت و مغشوش بودن وجود دارد.

تا كنون با اعمال سيستم وزني خارج از مركز و يا فاصله دهنده هاي شل براي هاديها، توانسته اند در چند مورد پديده گالوپينگ را ايجاد و مشاهده نمايند. نتايج بررسي ها نشان داده است كه روشهاي مقابله اعمال شده مؤثر بوده و توانسته اند از پيدايش پديده گالوپينگ جلوگيري نمايند.

·                       فعاليت شركت برق هوكايدو

شركت برق هوكايدو در حال  بررسي و مطالعه پديده  گالوپينگ جهت روشن ساختن مكانيزم آن و طراحي تجهيزاتي براي جلوگيري از اين پديده مي باشند.

دستاوردها
    1-       طراحي و ساخت يك جداساز هادي فازها از نوع غيرسراميكي : اين جداساز جديد از مواد غيرسراميكي ساخته شده است و وزن سبكي دارد و مانع از ايجاد اتصال كوتاه بين هاديهاي خطوط انتقال مي گردد.

    2-                بررسي پديده گالوپينگ در حالت هاي مختلف سيم كشي

آزمايش بر روي خطوط انتقال با دو هادي (باندل دوتايي) در حالت هاي مختلف سيم كشي انجام گرديد تا اختلاف پديده گالوپينگ در اين حالت ها مشخص گردد. در اين آزمايشها مشخص گرديد كه خطوط عمودي (Vertical Lines) تأثير به سزايي در جلوگيري از پديده گالوپينگ دارند ولي قابليت هاي كاري و نگهداري آن به عنوان مشكلاتي كه بايد حل گردند باقي مانده است.

برنامه ها
    1-       استفاده از يك سيستم شبيه ساز : سيستم شبيه سازي كه از روش المان محدود استفاده مي كند مي تواند مدلهاي مختلفي از خطوط انتقال را شبيه سازي نمايد. شركت هوكايدو با استفاده از اين سيستم مطالعات لازم را جهت بهبود قابليت اطمينان عملكرد جداسازها كه ممكن است به عنوان راه حل مسأله گالوپينگ باشد ادامه داد.

    2-       مطالعه بر روي خطوط نصب شده : براي اثبات تجهيزاتي كه بدون استفاده از جداساز فازها مانع از پديده گالوپينگ مي شوند، اين شركت علاوه بر انجام آزمايش بر روي روشهاي مختلف سيم كشي جهت جلوگيري از گالوپينگ مي خواهد آزمايشاتي را نيز بر روي روشهاي پشتيباني و نگهداري هاديهاي خطوط انجام دهد تا مؤثرترين روش جلوگيري از پديده گالوپينگ را بيابد.

 

 شركت برق هوكايدو ژاپن – شركت برق توكيو TEPCO

 http://www.hepco.co.jp/    986 

 http://www.tepco.co.jp/  553

اشتراک گذاری