رله تحریک شونده ویدئویی

0
3097

این مدار با دریافت سیگنال ویدئو در ورودی خود یک رله را فعال میکند. از جمله کاربردهایی که برای این مدار می توان در نظر گرفت عبارتند از :


  • روشن کردن تلویزیون های قدیمی که کنترل از راه دور ندارند وقتی که شما ویدیو را روشن می کنید

  • روشن کردن باندهای صدا در زمان کار ویدئو

  • خاموش کردن لامپ اتاق هنگام تماشای ویدئو

  • و خیلی کاربردهای دیگر

نقشه

شماتیک مدار رله تحریک شونده ویدئویی


لیست قطعات  :قطعه


  تعداد 


توضیحات


قطعه مشابه
R1, R2۲۱۰K 1/4 W مقاومت
R3۱۱K 1/4 W مقاومت
R4۱۳۳K 1/4 W مقاومت
C1۱۱uF خازن الکترولیت
Q1, Q2, Q3۳۲N2222 NPN ترانزیستور۲N3904 NPN ترانزیستور
D1, D2, D3۴۱N4148 دیود
K1۱رله ۹ ولت
J1۱RCA Jack
سایر لوازم۱برد ، جعبه ، سیمwww.hlachini.com