امروز برابر است با :26 فروردین 1403

رله تحريك شونده ويدئويي

اين مدار با دريافت سيگنال ويدئو در ورودي خود يك رله را فعال ميكند. از جمله كاربردهايي كه براي اين مدار مي توان در نظر گرفت عبارتند از :


  • روشن كردن تلويزيون هاي قديمي كه كنترل از راه دور ندارند وقتي كه شما ويديو را روشن مي كنيد

  • روشن كردن باندهاي صدا در زمان كار ويدئو

  • خاموش كردن لامپ اتاق هنگام تماشاي ويدئو

  • و خيلي كاربردهاي ديگر

نقشه

شماتيک مدار رله تحريک شونده ويدئويي


ليست قطعات  :قطعه


  تعداد 


توضيحات


قطعه مشابه
R1, R2 2 10K 1/4 W مقاومت
R3 1 1K 1/4 W مقاومت
R4 1 33K 1/4 W مقاومت
C1 1 1uF خازن الکترولیت
Q1, Q2, Q3 3 2N2222 NPN ترانزیستور 2N3904 NPN ترانزیستور
D1, D2, D3 4 1N4148 دیود
K1 1 رله 9 ولت
J1 1 RCA Jack
سایر لوازم 1 برد ، جعبه ، سیمwww.hlachini.com

اشتراک گذاری