امروز برابر است با :23 تیر 1403

رقص نور ده کاناله

مدار نياز به توضيح خاصي ندارد جز اينکه توسط مقاومت R2 ميتوانيد سرعت حرکت LED ها را تغيير دهيد.همچنين با افزايش ظرفيت خازن C1 سرعت کاهش مي يابد.

نقشه

شماتيک مدار رقص نور ده کاناله


ليست قطعات :


قطعهتعدادتوضيحاتقطعه مشابه
R1 1 مقاومت 1 مگا اهم
R2 1 100K پتانسیومتر
R3 1 1K 1/4W مقاومت اگر از LED آبی استفاده میکنید از مقاومت 220 اهمی استفاده شود.
C1 1 0.1uF 16V خازن سرامیکی
U1 1 4011 CMOS NAND Gate
U2 1 4017 CMOS Counter
LED1-10 10 LED به رنگ دلخواهwww.hlachini.com

اشتراک گذاری