امروز برابر است با :7 خرداد 1403

رابط صفحه کليد کامپيوتر(PC Keyboard Interface)

مدتها پيش وقتی روی يک پروژه تابلو روان کار می کردم به اين فکر افتادم که اين امکان را برای مشتری قرار دهم که بتواند خودش نوشته ها و افکتهای تابلو را برنامــــه ريزی کند.برای اين منظور به فکر ارتباط دهی آن با صفحه کليد کامپيوتر افتادم.اما ارتباط دهی با صفحــــه کليد کامپيوتر چندان هم آسان نبود.راستش اصلا آسان نبود . به دو دليل:

۱-پروتکل ارتباطی صفحه کليد کامپيوتر با هيچ يک از پروتکلهای سريال معروف مثل RS232,SPI,I2Cسازگاری کامل ندارد.جالب اينکه پروتکل ارسال و دريافت داده اش با هم متفاوت است.

۲-کيبورد برای هر کليد يک کد اسکن(Scan Code)اختصاص می دهد. اما اين کدها از قانون خاصی تبعيت نمی کنند.بعضی از اين کدها يک بايتی بعضی دو بايتی و بعضی بيش از دو بايت هستند.

با تمام مشکلات مذکور ارتباط دهی صفحه کليد مثلا با يک ميــــــــکروکنترلر غير ممکن هم نبود.اما به دليل پروتکل نه چندان مناسب آن به شدت از سرعت و قدرت پردازنده کاستــه می شد.به همين دليل چندی پيش به اين فکر افتادم که با استفاده از يک ميکروکنترلر قوی ارزان و کوچک(AVR ATMEGA8) رابطی برای صفحه کليد طراحی کنم که تمام کارهای مربوط را انجام دهد و کدهای کوتــــاه و شسته و رفته را به پردازنده تحويل دهد.اطلاعات جامعتر در Datasheetاين رابط موجود است.قيمت رابـــــــط بر حسب تعدادبه قرار زير است:

۱-کمتر از ۵ عدد:هر عدد ۷۰۰۰تومان +۵۰۰تومان هزينه پستی کل

۲-پنچ عدد يابيشترو کمتر از ۲۰عدد:هر عدد۵۵۰۰تومان+۱۰۰۰تومان هزينه پستی کل

۳-بالای ۲۰ عدد:هر عدد۴۰۰۰تومان+۱۵۰۰تومان هزينه پستی کل

Datasheet رابط را در زير دانلود کنيد.

Download : ATKBD_Help.zip 

www.atmel.ir

اشتراک گذاری