امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

دمپر

سيم‌پيچي دمپر از يك مدار اتصال كوتاه تشكيل شده كه درون كفشك قطب قرار مي‌گيرد. از اين مدار اتصال كوتاه شده در حالت عملكرد نرمال ماشين، هيچ جريان گردشي عبور نمي‌كند. زماني از دمپر جريان عبور مي كند كه خطاي سنكرونيزاسيون يا خطاي اتصال كوتاه يا عدم تقارن بار در ژنراتور پيش آيد. در زمان خطاي سنكرونيزاسيون(زماني كه سرعت واحد نسبت به سرعت سنكرون اختلاف داشته باشد)، خطوط ميدان مغناطيسي، سيم‌پيچ دمپر را قطع مي‌كند كه باعث عبور جريان و توليد گشتاور در آن مي‌شود. جهت جريان بگونه‌اي است كه در حالت كم بودن سرعت واحد، گشتاور شتاب دهنده و در حالت بيشتر بودن سرعت، گشتاور ترمزي در واحد ايجاد مي‌نمايد. به اين ترتيب به بازگشت واحد به سرعت سنكرون كمك مي‌كند .

جهت تعيين ابعاد ميله هاي دمپر، نيازمند تعيين مقادير زير هستيم:

– حداكثر جريان نامتقارن مولفه منفي (I2/In) در حالت عملكرد پيوسته

– حداكثر مقدار I22t در زمان وقوع خطا

سيم‌پيچ دمپر از چندين ميله مسي استوانه‌اي، روي سطح كفشك قطب و درون شيارهايي توزيع شده‌اند و در دو انتها بوسيله تسمه‌هاي مسيبه همديگر جوش خورده‌اند. ارتباط بين قفسهاي دمپر، توسط تسمه‌هاي مسي قابل انعطاف و يا از طريق بدنه قطب و روتور ريم، انجام مي‌شود (نوع بسته يا باز). نوع بسته و يا باز قفس دمپر با توجه به مقدار راكتانس زيرگذراي (Sub-Transient) درخواست شده از طرف خريدار تعيين مي‌شود.

تعداد ميله‌هاي دمپر به ازاي هر قطب، تابعي از تعداد شيار در قطب در فاز استاتور (تعداد شيارهايي بر روي استاتور كه در يك فاز آن به ازاي هر قطب وجود دارند) و همين طور راكتانس زيرگذرا مي‌ باشد.

اگر از سيم‌پيچ دمپر بعنوان راه‌انداز در حالت موتوري(موتور سنكرون) استفاده شود، طراحي متفاوتي بكار مي‌رود تا دمپرها بتوانند جريانهاي بيشتري را تحمل كنند.

 علاقمندان به رشته برق – قدرت می توانند لیست نرم افزارهای تخصصی این گرایش از رشته مهندسی برق رو از لینک زیر دریافت کنند …

power system software list

) http://mahdimaherani.persiangig.com/document/Power%20system%20software%20lis2.pdf(

bselectron.mihanblog.com
اشتراک گذاری