امروز برابر است با :23 تیر 1403

خانواده S7


 • S7-200

 • S7-300

 • S7-300F

 • S7-300C

 • S7-400

 • S7-400H

S7-200 • يک micro PLC ارزان قيمت است.-

 • مي تواند براي مقاصد ساده تا نسبتا پيچيده کنترلي بکار رود.

 • نصب ، برنامه نويسي و کار با آن ساده است.

 • به صورت Compact عرضه مي شود و I/O هاي آن On Board است.

 • انواع مختلف دارد و در برخي از انواع آن مي توان مدول اضافي نيز در کنار CPU قرار داد.

 • برنامه نويسي آ« با نرم افزار Step7-micro/win انجام مي شود

S7-300 • يک mini PLC است.

 • مدولار است.

 • مدولهاي آن تنوع زياد دارد.

 • به سهولت قابل توسعه است.

 • برنامه نويسي آن با Step 7 صورت مي گيرد.

S7-300F • براي سيستمهايي که نياز به ايمني زياد دارند يا اصطلاحاً Fail-Safe هستند طراحي شده است.

 • پايه آن S7-300 مي باشد

 • در انتهاي کد CPU حرف معرف اين است.

S7-300C • شبيه S7-300 است با اين تفاوت که CPU همراه با مدول ديگري مانند ورودي / خروجي بصورت Compact عرضه شده است.

 • در انتهاي کد CPU حرف C معرف اين است.

S7-400 • حوزه عملکرد وسيع دارد.

 • مدولار است

 • حجم زيادي از سيگنال ها را مي تواند پوشش دهد.

 • به راحتي قابل توسعه است.

 • در مقايسه با S7-300 سرعت پردازش بالاتر ، حافظه بيشتر و امکانات وسيعتري دارد.

 • برنامه نويسي آن با Step7 انجام مي شود.

S7-400H • پايه آن همان S7-400 است ولي در حايي که High Availability مورد نياز است به کار مي رود.

 • فرآيندي که اگر متوقف شود منجر به خسارت زياد مي شود. مثلا محصول گران قيمتي از بين مي رود.

 • جايي که هزينه راه اندازي مجدد از سيستم پس از رفع عيب بالاست.

 • جايي که بهره برداري از فرآيند بدون مانيتورينگ و با حداقل پرسنل تعميراتي انجام مي شود

 • به اين سيستم Redundant نيز گفته مي شود و در آن دو عدد CPU به عنوان جايگزين آماده قرار مي گيرند. در صورت بروز خطا روي يکي از CPU ها يا مدولهاي مربوط به آ« ، سيستم بطور خودکار در زمان بسيار کوتاهي به CPU ديگر سوئيچ مي شود. در طول مدت سوئيچ شدن خروجيها ثابت مي مانند تا مشکلي در فرآيند پيش نيايد. پس از عمليات سوئيچ مي توان مدول معيوب را تعويض يا رفع عيب کرد.

 • براي برنامه ريزي و پيکر بندي اين سيستم علاوه بر STEP 7 بايد از پکيج H-System نيز نصب گردد.

S7-400FH • پايه آن S7-400 است

 • توانايي هاي S7-400H را دارا مي باشد.

 • توانايي هاي F-System را نيز دارد يعني براي کاربرد هايي که درجه ايمني بالا نياز دارند نيز مناسب است.www.plcs.blogfa.com

اشتراک گذاری