امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

توليد نيروي الكتريسيته با استفاده از H2O2

ایسکانیوز ـ دانشمندان دانشگاه پردیو واقع در ایندیانا، سلول سوختی را ساخته اند که قادر است از آب اکسیژنه برق تولید کند.
به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، آب اکسیژنه باآب متفاوت است چون دارای یک اتم اکسیژن اضافی است. در سلول سوختی ای که دانشمندان نام آن را پردیو گذاشته اند،برای ایجاد جریان برق واکنشی باآلومینیوم انجام می گیرد، بر خلاف آب اکسیژنه رقیق شده که در منازل نیز پیدا می شود و دارای 97 درصد آب است در این سلول سوختی 3 درصد آب وجود دارد.
دانشمندان سازنده این سلول سوختی اظهار داشتند که این سلول حاوی مقدار زیادی انرژی بوده و میزان نیرویی را که قادر است ایجاد کند 20 برابر نیرویی است که باطری اسیدی-سربی هم وزن آن قادر به تولید آن است. دانشمندان امیدوارند در آینده شاهد روزی باشند که لوازم الکترونیکی قابل حمل مانند کامپیوتر و … مجهز به سلول های سوختی بسیار ظریف از جنس آب اکسیژنه شوند.

اشتراک گذاری