امروز برابر است با :1 خرداد 1403

تشخیص و نمایش خطای زمین

برای تشخیص خطای زمین ناشی از سیم کشی نادرست ، خرابی عایق ، تراکم رطوبت ، میدان های مغناطیسی پراکنده و مسائل دیگر می توان از جریان نشتی به هادی های زمین استفاده کرد .
علائم خطاهای زمین میتواند خرابی کارت های I / O  در شبکه ها ، بهم خوردن متناوب اطلاعات در دستگاه های ارتباطی ، از دست رفتن سیستم ، آلارم های غیر واقعی ، قطعی های اتوماتیک و غیره باشد . بعضی از مشکلات ناشی از خطاهای زمین عبارتند از :
کاهش ایمنی بهره برداران و افزایش خطرات آتش سوزی ، افزایش ولتاژ در نقاط مختلف زمین سیستم، مشکلات ورود فرکانس های بالا به دستگاه های الکترونیکی حساس و ایجاد میدان های پراکنده بسیار قوی .
اصول تشخیص خطا بر جمع جریانهای اندازه گیری شده می باشد. در مدارهای تک فاز سیم فاز ونول از داخل ترانس جریان ( CT ) و در مدارهای سه فاز ، کلیه سیم های فاز بعلاوه سیم نول از داخل CT عبور داده می شود. ترانس جریان مجموع اثر جریان ها را جمع می کند . اگر شبکه سالم باشد مجموع اثر آنها تقریبا صفر است .اگر شبکه خطای زمین داشته باشد ، مجموع جریان ها برابر با جریان خطای زمین خواهد بود.
با استفاده از واحدهای نظارت جدید و حساس اندازه گیری بسیار دقیق انجام می شود و دامنه اندازه گیری می تواند در محدوده 1 mA تا 10 A انجام شود. این روش اندازه گیری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و می تواند در نقاط زیادی، سیستم جدید نصب گردد.
 چون آلارم مستقیما از قسمت خطادار سیستم صادر می شود بنابراین تشخیص محل خطا ساده خواهد بود.
شکل (1) محل نصب دریافت کننده های سیگنال مشخص شده است .
هر یک از دریافت کننده های سیگنال می تواند به یک رله جداگانه متصل شود و یا اینکه به یک واحد نظارت چند کاناله متصل شود که با یک کامپیوتر برای جمع آوری اطلاعات در ارتباط می باشد.
شکل (1) محل نصب دریافت سیگنال های تشخیص خطا
 این سیستم برای کاربردهای زیر طراحی گردیده است :
1-     برای مدارهای متصل به زمین در بیمارستان ها که نیاز مبرم به جریان نشتی پائین دارند .
2-     موتورهای مهم واساسی برای حفاظت در برابر خطاهای اتصال زمین .
3-     مراکز اطلاعات که در برابر پارازیت الکترومغناطیس حساس هستند .
4-     مدارهای کنترل پروسه در کارخانجات تولیدی ( که از فن آوری پیشرفته استفاده می کنند )
5-     شبکه های صنعتی که در آنها قطعی برق پر هزینه است .
6-    کلیه مواردی که در آنها رفع عیب از نظر اقتصادی مقرون بصرفه است .
هزینه کل سیستم به تعداد واحدهای نظارت کننده بستگی دارد. قیمت واحد های حس کننده از 45 دلار تا 400 دلار متفاوت است و قیمت واحد های نظارت کننده از 240 دلار تا 4000 دلار متفاوت است .
منبع : مؤسسه Trafox   
آدرس : http://www.trafox.f
اشتراک گذاری