امروز برابر است با :23 تیر 1403

تشخيص و نمايش خطاي زمين

براي تشخيص خطاي زمين ناشي از سيم كشي نادرست ، خرابي عايق ، تراكم رطوبت ، ميدان هاي مغناطيسي پراكنده و مسائل ديگر مي توان از جريان نشتي به هادي هاي زمين استفاده كرد .

علائم خطاهاي زمين ميتواند خرابي كارت هاي I / O  در شبكه ها ، بهم خوردن متناوب اطلاعات در دستگاه هاي ارتباطي ، از دست رفتن سيستم ، آلارم هاي غير واقعي ، قطعي هاي اتوماتيك و غيره باشد . بعضي از مشكلات ناشي از خطاهاي زمين عبارتند از :

كاهش ايمني بهره برداران و افزايش خطرات آتش سوزي ، افزايش ولتاژ در نقاط مختلف زمين سيستم، مشكلات ورود فركانس هاي بالا به دستگاه هاي الكترونيكي حساس و ايجاد ميدان هاي پراكنده بسيار قوي .

اصول تشخيص خطا بر جمع جريانهاي اندازه گيري شده مي باشد. در مدارهاي تك فاز سيم فاز ونول از داخل ترانس جريان ( CT )  و در مدارهاي سه فاز ، كليه سيم هاي فاز بعلاوه سيم نول از داخل CT عبور داده مي شود. ترانس جريان مجموع اثر جريان ها را جمع مي كند . اگر شبكه سالم باشد مجموع اثر آنها تقريبا صفر است .اگر شبكه خطاي زمين داشته باشد ، مجموع جريان ها برابر با جريان خطاي زمين خواهد بود.

با استفاده از واحدهاي نظارت جديد و حساس اندازه گيري بسيار دقيق انجام مي شود و دامنه اندازه گيري مي تواند در محدوده  1 mA تا 10 A  انجام شود. اين روش اندازه گيري از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و مي تواند در نقاط زيادي، سيستم جديد نصب گردد.

 چون آلارم مستقيما از قسمت خطادار سيستم صادر مي شود بنابراين تشخيص محل خطا ساده خواهد بود.

شكل (1) محل نصب دريافت كننده هاي سيگنال مشخص شده است .

هر يك از دريافت كننده هاي سيگنال مي تواند به يك رله جداگانه متصل شود و يا اينكه به يك واحد نظارت چند كاناله متصل شود كه با يك كامپيوتر براي جمع آوري اطلاعات در ارتباط مي باشد.

   
شكل (1) محل نصب دريافت سيگنال هاي تشخيص خطا
    اين سيستم براي كاربردهاي زير طراحي گرديده است :

  • 1-     براي مدارهاي متصل به زمين در بيمارستان ها كه نياز مبرم به جريان نشتي پائين دارند .
  • 2-     موتورهاي مهم واساسي براي حفاظت در برابر خطاهاي اتصال زمين .
  • 3-     مراكز اطلاعات كه در برابر پارازيت الكترومغناطيس حساس هستند .
  • 4-     مدارهاي كنترل پروسه در كارخانجات توليدي ( كه از فن آوري پيشرفته استفاده مي كنند )
  • 5-     شبكه هاي صنعتي كه در آنها قطعي برق پر هزينه است .
  • 6-    كليه مواردي كه در آنها رفع عيب از نظر اقتصادي مقرون بصرفه است .

هزينه كل سيستم به تعداد واحدهاي نظارت كننده بستگي دارد. قيمت واحد هاي حس كننده از 45 دلار تا 400 دلار متفاوت است و قيمت واحد هاي نظارت كننده از 240 دلار تا 4000 دلار متفاوت است.

مؤسسه Trafox

www.trafox.fi

turanim.blogfa.com

اشتراک گذاری