تشخیص جریان نامى فیوز از رنگ پولک

0
2508

در فیوزهاى فشنگى از پولک روى فیوز مى توان تشخیص داد : • جریان نامى فیوز

 • سوختن فیوز (پس از سوختن پولک تحت کشش فنر آزاد وبه طرف بالا میرود.)

رنگ پولک    جریان نامى فیوز A  


 • قرمز روشن ۱۰

 • خاکسترى  16

 • زرد روشن  25

 • سیاه   35

 • سفید ۵۰  

 • مسى روشن ۶۳

 • قرمز تیره ۱۰۰

 • زرد تیره ۱۲۵

 • مسى ۱۶۰

 • آبى ۲۰۰  sanat-bargh.blogfa.com