امروز برابر است با :25 خرداد 1403

تراشه ای که صحنه های مستهجن فیلم را می برد!

نوعی ابزار الکترونیکی به نام وی- چیپ را می توان بر روی دستگاه های تلویزیونی نصب کرد که این تراشه ها به پدر و مادرها امکان می دهد تا مانع پخش بخش های خاصی از برنامه ها شوند.

چند سال قبل ساخت اجباری وی – چیپ در مجلس سنای امریکا به تصویب رسیده بود. بر اساس طرح وی – چیپ رسانه ها ملزم به تعیین سطح برنامه های خود بر اساس میزان نمایش صحنه های نامطلوب شدند. این تعیین سطح بوسیله علایم تلویزیونی پخش می شود و وی-چیپ رمز آن را کشف می کند, سپس بر مبنای آنکه سرپرستان به چه صورت تراشه را برای فرزندان خود تنظیم کرده باشند علائم باعث می شود که وی-چیپ برنامه را حذف یا سیاه کند و یا علائم ارسالی را نادیده بگیرد. از آنجا که وی – چیپ کار خود را بخوبی انجام داد رسانه های تلویزیونی به مخالفت با آن برخاستند چرا که موجب کساد شدن بازار برخی از آنها شد!

www.ml.blogfa.com
اشتراک گذاری