امروز برابر است با :30 تیر 1403

بلیت های آنتن دار متروی تهران!

بلیت های اعتباری متروی تهران از داخل کیف پول هم شناسایی می شوند و هر بار که شما از مترو استفاده می کنید از اعتبار آن به تدریج کم می کند. در این زمینه باید بگویم ما انواع مختلفی کارت داریم برخی دارای نوار مغناطیسی اند که اطلاعات و داده ها را در آن ضبط می کنند این کارت ها فراوانند نظیر کارت هاب بانکی و … اما به دلیل محدودیت این کارت ها و مسائل امنیتی آن ها این کارت ها امروزه جای خود را به کارت های هوشمند داده اندSmart card

این کارت ها از نظر تماس به دو گروه تقسیم می شوند:

یکی contact ها که باید برای خوانده شدن اطلاعات آنها درون کارت خوان قرار بگیرند . روی این کارت ها یک سطح طلایی با قطر کم قرار دارد که وقتی درون کارت خوان قرار می گیرد با کانکتور الکتریکی تماس پیدا کرده و خوانده می شود

و دسته دیگر contactless ها هستند که برای پردازش و خواندن اطلاعات نیاز به تماس مستقیم ندارند. درون این کارت ها آنتنی تعبیه شده که از طریق سیگنال های رادیویی اجازه ارتباط با کارت خوان را پیدا می کنند. کارت هوشمند شامل یک cpu کوچک هم هست که امکان پردازش مختصری دارد. اما در کارت های حافظه فقط امکان ذخیره وجود دارد مثل کارت تلفن

بنابراین کارت های مورد نظر از دسته دوم هستند که نیاز به تماس مستقیم ندارند!

ml.blogfa.com
اشتراک گذاری