برای افراد مبتدی

0
1222

تعاریف

تا به حال هر چه گفتیم راجع به جریان مستقیم بود یعنی جریانی که دامنه و جهت آن نسبت به زمان ثابت است به زبان ساده تر اینکه مقدار جریان عبوری از مدار و جهت حرکت الکترونها ثابت بوده و با گذشت زمان هیچ تغییری نمیکند.

جریان متناوب

تعریف : جریان متناوب جریانی است که مقدار و جهت آن نسبت به زمان دائماً در حال تغییر است. به زبان ساده تر اینکه مقدار جریان دائماً کم و زیاد میشود و جهت حرکت الکترونها هم عوض میشود (از ماکزیمم به صفر و از صفر به مینیمم میرسد).

سوال:

چگونه مقدار جریان تغییر میکند در صورتیکه عناصر مدار ثابت هستند ؟ 

 جواب:

ولتاژ منبع تغذیه دائما در حال تغییر (متناوب ) است به همین جهت در مقدار جریان تاثیر میگذارد.

سوال:

جهت الکترونها چگونه عوض میشود ؟

میدانید که الکترونها همیشه از قطب منفی به سمت مثبت حرکت میکنند . در منبع تغذیه متناوب مثبت و منفی آن (پلاریته ) دائما در حال تغییر است یعنی اگر خروجی منبع تغذیه ما دو سیم داشته باشد مثلا به رنگهای قرمز و سیاه در یک لحظه زمانی سیم قرمز مثبت و سیم سیاه منفی است و در لحظه ای دیگر عکس این حالت وجود دارد یعنی جای قطب مثبت و منفی دائما عوض میشود پس جهت حرکت الکترونها هم که از قطب منفی به مثبت است دائما عوض میشود .

معروف ترین جریان متناوب جریان متناوب سینوسی است .

در نمودار روبرو مشخص است که در لحظه ۱ ثانیه جریان صفر، در لحظه ۵/۱ ثانیه ۵- آمپر و در لحظه ۵/۲ ثانیه ۵ آمپر است .

سیکل چیست ؟

کوچکترین قسمت موج که دائماُ تکرار میشود یک سیکل نام دارد مثلا در شکل روبرو از لحظه صفر ثانیه تا لحظه ۲ ثانیه یک سیکل است که تا بینهایت تکرار میشود .

فرکانس چیست ؟

به تعداد سیکل هایی که در یک ثانیه تولید میشود فرکانس گویند که واحد آن هرتز است . مثلاً در شکل بالا فرکانس ۵/۰ هرتز است .

نکته

برقی که در خانه های ما استفاده میشود همین جریان متناوب است که فرکانس آن ۵۰ هرتز میباشد. یعنی جریانی که از یک لامپ عبور میکند ثانیه ای ۱۰۰= ۵۰×۲ بار صفر میشود پس چه انتظاری دارید حتماُ انتظار دارید که لامپ در هر ثانیه ۱۰۰ بار خاموش و روشن شود ولی این عمل صورت نمیگیرد چون لامپ بر اساس گرما تولید نور میکند اگر بخواهیم که یک لامپ را ثانیه ای صد بار خاموش و روشن کنیم باید بتوانیم در یک ثانیه صد بار لامپ را گرم و صد بار سرد کنیم . ولی گرما چیزی نیست که در مدت ۱ صدم ثانیه صفر شود پس مدتی طول میکشد که دفع شود و تا آن مدت لامپ دوباره روشن میشود

 دریافت این مقاله بصورتPDF

=۱۳۶۵  رمز عبور فایلPDF

 s-ta-p.persianblog.com