امروز برابر است با :27 خرداد 1403

انواع ليزرهاي پزشکي کم توان يا Low Out Put Lasers

انواع معمول ليزرهاي درماني و طول موج آنها
He Ne Laser (633nm)
InGa Al P Laser (633-635 nm)
Ga Al As Laser (780-830 nm)
Ga As Laser (904 nm)

 ليزر هليوم – نئون (He – Ne )
قديمي ترين نوع ليزر براي استفاده در LLLT بوده که شامل يک تيوب ليزر بزرگ شيشه اي حاوي مخلوطي از گاز با فشار پايين است که به منبع ولتاژ بالا متصل مي باشد و نور مرئي با طول موج 633 nm از خود ساطع ميکند. اين نوع ليزر عموماً نور پيوسته دارد ولي مي تواند با وسايلي به حالت پالسي نيز تابش نمايد که در اين صورت نصف قدرت آن از بين مي رود. ( اگرduty cycle آن 50% باشد ). خروجي طبيعي آن 1 – 10 mw بطور مستقيم و يااز طريق فيبر نوري به موضع درمان ميرسد. ليزرهاي هليوم – نئون بخاطر تيوب شيشه اي آن معمولاً شکننده و بزرگ مي باشند. تيوب هاي ليزري نيز وجود دارند که به خوبي با مواد خاصي محافظت شده اند ولي اندازه آن هنوز هم مشکل ساز است.
در وسايل درماني نور ليزر هليوم – نئون بايد با فيبر نوري هدايت شود. اتلاف نور در اين وسايل هدايتي هم 20 تا 50 % بسته به نوع آن مي باشد. هدايت کننده هاي با کيفيت خوب وجود دارند ولي قيمتي نسبتاً گران دارند. پس همانطور که مي بينيم ليزرهاي هليوم-نئون داراي معايبي هستند.
عمق نفوذ مفيد ليزر هليم – نئون بين 8-6 ميلي متر در توان 3.5 ميلي وات و 10- 8 ميلي متر در توان 7 ميلي وات (در حالتي که پروب را به پوست بچسبانيم) مي باشد.

 ليزر اينديوم – گاليم – آلومينيوم – فسفايد (In Ga Al P )
اينها ليزرهاي نيمه هادي هستند که کريستال آنها داراي گاليوم، اينديوم و فسفر مي باشند و نزديک به ليزرهاي Ga Al As هستند و  طول موج 630 – 685nm از خود ساطع مي کنند. نوع کوچک آن (معمولاً 1 ميلي وات ) ليزر In Ga Al P ( يا به عبارت ديگر Ga Al In P ) که با طول موج 650 – 670 nm کار مي کنند و اغلب در نشانگر هاي سخنرانان براي نشاندادن چيزي روي پرده استفاده ميشود. با توسعه اين نوع ليزر کم کم ليزرهاي هليوم نئون با اين نوع ليزرها جايگزين مي شوند چون سبکتر ، ارزانتر و کوچکتر وراحت تر هستند ونگهداري آنها هم آسانتر است و داراي يک تيوب گازي حساس هم نيستند. فقط بايد بخاطر داشت که نور ديودهاي ليزر داراي همدوسي کمتري نسبت به ليزرهاي گازي است و از نظر فيزيکي ممکن است آثار بيولوژيکي آنها متفاوت با آنچه انتظار داريم باشد.

 ليزرهاي گاليوم آلومينيوم آرسنايد (Ga Al As) 

اين نوع ليزر تقريباً تمام خانواده ليزرهاي نيمه هادي را در بر مي گيرد. طول موج ميتواند در محدوده 870 – 880nm انتخاب شود ولي در محدوده درماني معمولاً بين 820 و 830 نانو متر که غير قابل ديدن است و درست در طيف مادون قرمز قرار دارد مي باشد. ( اگر کسي پيدا شد که مستقيماً به درون اين نوع ديود ليزر روشن نگاه کند تا کور نشده ميتواند يک نقطه قرمز بسيار مطبوع را مشاهده نمايد.)
اين نوع ليزرها عمل پيوسته دارند يا Continuous هستند ولي مي توانند بصورت پالسي هم وجود داشته باشند اما اين پالس super pulse نيست ولي سويچ شده مي باشد يعني نصف قدرت خروجي ( 50 % duty cycle ) مي تواند خروجي متوسط داشته باشد ويا قدرت آنرا اگر بخواهيم شبيه Continuous تصور کنيم بايد قدرت اسمي آن را تقسيم بر دو کنيم . عمق نفوذ آنها 3 – 2 سانتي متر است.
از دهه 1990 اين نوع ليزر بخاطر راه اندازي راحت و قابل حمل بودن آنها و کوچک بودن محبوبيت خاصي پيدا کرده است. ليزرهاي         Ga Al As نيز در بازار پيدا مي شوند که قدرت حدود 1000 ميلي وات داشته باشند.اخطاري جدي را بايد مد نظر داشت که با اين چنين قدرتهايي خطر آسيب چشمي حتماً وجود دارد. يک راه جلوگيري از اين خطرات استفاده ازآن نوع ليزرهاي Ga Al As است که فقط در تماس با پوست يا بافت روشن شوند. خيلي از ليزرهاي Ga Al As داراي طراحي خوب قابل حمل و قابل استريل  هستند.      Out put menter يا قدرت سنج ضروري است چون نور اين ليزر قابل ديدن نيست . قيمت اين نوع ليزر که در حدود30 ميلي وات قدرت داشته باشد بين 1000 تا 5000 دلار است تفاوت قيمت بستگي به فاکتورهايي از قبيل قدرت خروجي ، خوش دست بودن ، استاندارد بهداشتي و دوز سنج الکترونيک آن دارد.
در سال هاي اخير ليزرهاي Ga Al As با قدرت هاي 500 تا 1000 ميلي وات در بازار يافت ميشود که قيمت آنها 4000 تا 8000 آمريکا مي باشد. اين ليزرهاحفاظت خاصي را براي چشم لازم دارند وبخصوص در قسمتهاي مودار و تيره حرارت قابل توجهي ايجاد مينمايند. .

ليزر گاليوم آرسنايد (Ga – As )
ا
ين ليزر نيمه هادي است و درنتيجه اندازه اي کوچک دارد. اشعه خروجي آن مادون قرمز با طول موج 904 نانو متر است. ديود آن اشعه واگرا با زاويه 20 – 10 درجه توليد مي کند که مي توان آ ن را با عدسي بصورت موازي در آ ورد. معمولاً اين نوع ليزر پالسي و بصورت پالس هاي بسيار کوتاه 100 – 200 ns و توان حداکثر بالاي10 – 15 w ( کمتر يا زيادتر ) مثل لامپ فلاش کار مي کنند. و اغلب به آنها Super Pulse مي گويند. قدرت متوسط( Average out put ) اين نوع ليزر که در بازار موجودند با توجه به فرکانس آنها متفاوت است. يعني در 1000 هرتز ،قدرت 10 برابر 100 هرتز مي باشد. ليزرهايي هم وجود دارند که داراي Pulse Train مي باشند و قدرت متوسط آنها با تغيير فرکانس ثابت و مستقل از فرکانس باقي مي ماند. اين Constant Power Pulse محاسبه دوز را آسان نموده و طول مدت درمان را کم ميکند.
بدليل روش کار Flash Bulb در ليزرهاي Ga As با قدرت پالس فوق العاده بالا عمق نفوذ بيشتري را مي توان نسبت به ليزرهاي ديگر که Super Pulse نيستند ولي قدرت مشابه دارند انتظار داشت. اندازه گيري ها نشان داده است که عمق نفوذ مي تواند 50 – 30 ميلي متر با توجه به نوع بافت باشد. با توجه به استفاده آن در درمان اسبها اين نوع ليزر به عنوان وسيله تشخيصي در اسبها استفاده مي شود چون در واقع اسبها غالباً اشعه آن را حس مي کنند و وقتي روي نقطه آسيب آنها قرار داده شود واکنش نشان مي دهند.

ليزر کريپتون Krypton Laser
ليزر کريپتون ( يا ليزر يون کريپتون ) يک ليزر گازي است و معمولاً نور آن داراي طول موج 647nm ( نور قرمز ) ميباشد. در درمان هرپس کاربرد دارد ولي ليزر گراني است و غالباً براي ليزر درماني استفاده نمي شود .

bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری