امروز برابر است با :7 خرداد 1403

انتقال سریال و موازی

همانطور که می دانید،در دنیای دیجیتال تمام اطلاعات تبدیل به اعداد در مبنای 2 یا همان 0 و1 می شوند و این اعداد به وسیله ولتاژ 0 یا 5 ولت در الکترونیک شبیه سازی می شوند و در خانه های حافظه که بیت نام دارند ذخیره می شوند. بنابر این ما همواره برای انتقال این اطلاعات بایستی از مسیرهای عبور جریان الکتریکی استفاده کنیم. هر زمان که در یک سیم، جریان برقرار باشد ارزش آن معادل 1 و هر زمان جریان برقرار نباشد ارزش آن معادل 0 خواهد بود و زمانی که ما این اطلاعات یا 0 و 1 ها را پشت سرهم انتقال می دهیم ، در واقع ارتباط دیجیتال و یا گسسته ای را برقرار کرده ایم.
قدمت ارتباط دیجیتال به قدمت کامپیوتر ها نیست، بلکه بسیار از آن قدیمی تر است. بشر اولیه هنگامی که از راه دور بوسیله نور آتش به دوستان خود علامت می داد از این روش استفاده می کرد. به این شکل که پارچه ای را در مقابل آتش جابجا می کرد، هر زمان پارچه را مقابل آتش می گرفت آتش دیده نمی شد و یا معادل 0  ما بود و هر زمان آتش دیده می شد معادل 1، به این ترتیب آنها حرف های خود را که بوسیله 0 و 1 ها کد کرده بودند به همدیگر از راه دور می فهماندند. ارتباط مورس هم یک نمونه دیگر ارتباط دیجیتال است.
 
یک دستگاه مورس
 
در کامپیوتر ارتباط دیجیتال به دو صورت شکل می گیرد:
·        سریال
·        موازی
 
ارتباط سریال چیست؟
 
انتقال بیت به بیت اطلاعات به طور پشت سر هم از طریق یک کانال یا یک سیم را ارتباط سریال می گویند. در این روش اطلاعات که به صورت 0 و 1 درآمده اند، از طریق یک مسیر عبور، منتقل می شوند، یعنی در هر لحظه و یا سیکل زمانی ، یک بیت داده از طریق سیم می تواند منتقل شود که یا 0 است و یا 1.
دو روش برای انتقال داده های سریال وجود دارد :
1. سنکرون
2. آسنکرون
 
در انتقال سنکرون، داده ها در بلوک هایی فرستاده می شود و فرستنده و گیرنده به وسیله کاراکتر های مخصوصی سنکرون می شوند که به آنها کاراکترهای سنکرون می گویند (sync)
برای انتقال آسنکرون ، یک بیت شروع انتقال را مشخص می کند و یک بیت پایان انتقال را اعلام می کند.
 
ارتباط موازی چیست؟
 
در این ارتباط، به جای یک مسیر عبور اطلاعات، از چند مسیر همزمان استفاده می شود. برای مثال می توان از هشت رشته سیم برای انتقال هر هشت بیت از یک بایت اطلاعات استفاده نمود و در هر سیکل زمانی هشت بیت داده را از هشت رشته سیم انتقال داد. بنابر این سرعت این نوع از انتقال بسته به تعداد مسیرهایی که افزایش پیدا کرده بیشتر خواهد شد اما از طرفی تعداد مسیرهای انتقال و یا همان سخت افزار ما را بیشتر می نماید.
 
در شکل زیر تفاوت انتقال سریال و موازی را مشاهده می کنید:
 
 
 
انتقال اطلاعات میان کامپیوتر و دستگاههای جانبی مانند پرینتر، موس، اسکنر و غیره توسط یکی از دو روش فوق صورت می گیرد. اگر تا به حال به محل اتصال سیم این دستگاهها به کامپیوتر دقت کرده باشید انواع مختلفی از پورت ها یا درگاههای اتصال به کامپیوتر را مشاهده خواهید کرد.در زیر نام و شکل برخی از آنها را می بینید:
 
 
پورت سریال
 
پورت PS2
 
پورت LPT
 
پورت USB
 
پورت Ethernet
 
پورت VGA
 
پورت Modem
 
پورت S-Video
 
پورت Firewall
 
پورت DVI
پورت Mini Audio
 
 
از میان پورتهای فوق دو پورت سریال  و LPT  در انجام آزمایشهای الکترونیکی و کنترلی، بیشتر  استفاده می شوند.
 
پورت COM (سریال)
این پورت که از نوع سریال می باشد بوسیله یکی از پین های خود اطلاعات را به شکل سریال منتقل می نماید.سایر پین ها برای کارکرد پورت استفاده می شوند و وظیفه خاصی دارند.
 
پورت LPT (موازی)
این پورت از نوع موازی بوده و اطلاعات را از طریق هشت پین که مجموعاً یک بایت را تشکیل می دهند منتقل می نماید. سایر پورت ها برا ی وظایف دیگری طراحی شده اند.
 
اشتراک گذاری