امروز برابر است با :1 خرداد 1403

استپ ۷ و خانواده ي آن

برخي نرم افزاري هاي ديگر كه توسط شركت زيمنس در خانواده simatic عرضه شده اند و بعضا مكمل step7 هستند با تقسيم بندي به سه دسته engineering, runtime و HMI خلاصه مي شوند كه در ادامه به توضيح آنها مي پردازيم:

Engineering Tools

A7 SCL: زبان برنامه نويسي سطح بالا مي باشد كه با زبان ST ذكر شده و در استاندارد IEC1131-3 تطبيق دارد و براي PLC هاي S7-300 و S7-400 و C7 به كار مي رود . قابل ذكر است كه اين نرم افزار در نسخه Step7 Professional موجود مي باشد.

S7 HiGraph : براي كنترل ترتيبي ( براي مطالعه بيشتر در رابطه با كنترل مي توانيد به مطلبي در مورد مقدمه اي بركنترل مراجعه كنيد)  بصورت گرافيكي ، با ابزارهاي پيشرفته و در PLC هاي S7-300 و S7-400 و C7 به كار مي رود.

S7 GRAPH : برنامه نويسي بصورت گرافيكي است كه براي كنترل ترتيبي به كار مي رود و با زبان SFC مندرج در استانداردIEC1131-3 تطبيق دارد و براي PLC هاي S7-300 و S7-400 و C7 به كار مي رود . اين نرم افزار در نسخه Step7 Professional موجود مي باشد.

S7 PLCSIM: سيمولاتور نرم افزاري است براي تست برنامه زماني كه PLC در دسترس نيست به كار مي رود . اين نرم افزار در نسخه Step7 Professional موجود مي باشد.

CFC : توسط اين نرم افزار برنامه نويسي بصورت گرافيكي توسط يكسري بلوكهاي از پيش تعيين شده طراحي و انجام مي شود. اين نرم افزار را بايد جدا گانه تهيه كرد و براي S-300 , S7-400 و F/H Systems كاربرد دارد.

S7 PDIAG : ابزاري عيب يابي است كه براي PLC هاي S7-300 و S7-400  به كار مي رود .  اين نرم افزار در نسخه Step7 Professional موجود مي باشد.

TeleService : براي ارتباط با plc از طريق خط تلفن به كار مي رود . وقتي كه plc توسط آداپتور خاص (tc) به مودم متصل باشد . با استفاده از كامپيوتر بصورت Remot مي توان انرا از هر نقطه اي برنامه نويسي و رفع عيب كرد.

DOCPRO : براي مستند سازي بكار مي رود با استفاده از آن مي توان پس از اتمام پير بندي و برنامه نويسي نقشه هاي Warning و متن برنامه را با فرمت تهيه و چاپ كرد.

Runtime Software :

Standard PID Control : ابزار كمكي براي طراحي كنترل كننده هاي PID است كه براي PLC هاي S7-300 و S7-400 و C7 به كار مي رود.

Fuzzy Control : براي كنترل قازي است و در مواردي بكار مي رود كه توصيف رياضي پروسه مشكل يا ناممكن باشد . در برخي موارد تركيب اين روش با لوپ هاي pid نتيجه بهينه را براي كنترل سيستم به همراه دارد.

Modular PID Control : ابزاري است كه براي طراحي لوپ هاي كنترل پيچيده به كار مي رود و داري فانكشن ها و بلوك هاي از قبل طراحي شده مي باشد.

Neurosystem : شبكه عصبي مورد استفاده در سيستم كنترل را مي توان با اين ابزار طراحي كرد و آموزش داد.

PRODAVE MPI : براي پردازش ترافيك ديتا در شبكه MPI بين سيستم هاي S7 و M7 و C7 به كار مي رود.

HMI Software 

SIMATIC ProTools : ابزار پيكر بندي است كه براي سيستم هاي كنترل اپراتوري و بخش مانيتورينگ مربوط به c7 به كار مي رود.

   SIMATIC Wincc: نرم افزاري براي طراحي سيستم مانيتورينگ است.

bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری