امروز برابر است با :3 خرداد 1403

ارتباط مغزی با تلفن همراه!

همه ما این حرف را شنیده ایم که امواج منتشر شده از تلفن همراه می تواند مغز را در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دهد. ولی واقعیت این است که میزان اشعه مایکروویوی که در تلفن همراه استفاده می شود و از گوشی ها منعکس می گردد آنقدر ناچیز است که تاثیرات بسیار بسیار خفیفی بر سلولهای مغز می گذارد.

از آنجاییکه گوشی های تلفن همراه امواجی را به مغز ما می فرستد، ما می توانیم از این امواج استفاده بهینه تری نماییم. این تکنولوژی است که دانشمندان در حال کار کردن بر روی آن هستند.

برای مثال با ایجاد کمی تغییر در فرکانس این امواج می توانیم آنها را به نقاط خاصی در مغز هدایت کنیم تا بدین طریق مانع از تداخل آنها با امواج معمولی مغز شویم و از دستگاه تلفن برای اسکن و خواندن افکار استفاده کنیم. البته این بدان معنی نیست که واقعا افکار شما خوانده می شود بلکه محدوده فکری شما به هنگام بدست گرفتن گوشی تلفن همراه شناسایی و امواج مغزی شما موجب برقراری یک تماس تلفنی با فرد مورد نظرتان می شود.

تصور کنید که می خواهید با دوست یا همسر خود تماس بگیرید، تلفن همراه افکار شما را می خواند و این تماس را برقرار می کند، دلیل آن بسیار ساده است زیرا شما در زمانیکه تلفن را به گوش خود نزدیک کرده و آن را روشن می کنید در حال فکر کردن به آنها هستید. ما در آینده ای نزدیک شاهد این پدیده در تلفن های همراه خواهیم بود.

bselectron.mihanblog.com

اشتراک گذاری