آمپلی فایر ۲۲ واتی

0
3680

آمپلی فایر ۲۲ واتی زیر با حداقل قطعات ممکن و بسیار ارزان طراحی شده شما از این مدار میتوانید  جهت رادیوی اتومبیل و یا بلندگوهای هر سیستم صوتی دیگری استفاده نمائید.مصرف مدار بسیار کم و در حدود ۶۰ وات می باشد.بهترین عملکرد مدار با بلندگوهای ۴ اهمی می باشد ولی مدار در صورت استفاده از بلندگوی ۸ اهمی نیز عملکرد قابل قبولی دارد.آی سی موجود در مدار سریع داغ میشود پس حتما بایستی از خنک کننده مناسب استفاده نمود.مدار در ولتاژ ۱۲ ولت زمانی که ولوم بر روی ماکزیمم قرار دارد جریانی در حدود ۵ آمپر مصرف میکند و در صورت کم  کردن ولوم جریان و بالطبع میزان حرارت تولیدی مدار کاهش پیدا میکند.

نقشه

این شماتیک مدار آمپلی فایر 22 واتی است

 

لیست قطعات :قطعه


تعداد


توضیحات


قطعه مشابه
R1۱مقاومت ۳۹ کیلو اهم ۱/۴ وات
C1,C2۲۱۰uf 25V خازن الکترولیت
C3۱۱۰۰uf 25V خازن الکترولیت
C4۱۴۷uf 25V خازن الکترولیت
C5۱۰٫۱uf 25V خازن سرامیکی
C6۱۲۲۰۰uf 25V خازن سرامیکی
U1۱TDA1554 تقویت کننده صوتی دو کاناله

www.hlachini.com