امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

آموزش Electronics work bench (طراحی یک مدار ساده RLC)

 طراحی یک مدار ساده  RLC


ابتدا به بخشBasic رفته همون دکمه ای که شکل مقاومت روش کشیده شده روی مقاومت کلیک کرده وبه به صفحه اصلی برنامه می کشیم خازن و سلف را هم که جفت آن قرار دارد نیز به همین ترتیب به صفحه اصلی برنامه می کشیم حال نیاز به یک منبع ولتاژ داریم برای این کار از یک فانکشن استفاده می کنیم واز اسکوپ هم برای دیدن شکل موج دو سر خازن استفاده می کنیم . یک قسمت مدار رانیز باید زمین قرار دهیم با کلیک کردن روی عناصر می توان مقدار هر کدام را تغییر داد.


حال سه عنصر را به هم وصل کرده و دو سر مدار را به فانکشن می زنیم بعد یکی از دو کانال اسکوپ را به یک سر خازن وصل کره و سر دیگر را زمین قرار می دهیم ودر آخر با زدن دکمه 1 مدار را روشن می کنیم .

استفاده از Fanction Generator 


دکمه فانکشین کنار دکمه اسکوپ قرار دارد (سمت چپ) با کلیک کردن و کشیدن آن در صفحه فانکشن نمایان مشود با کلیک کردن روی آن می توان قسمتهای آن را تنظیم کرد و ولتاژ که می خواهیم به مدار بدهیم با آن می توان سه شکل موج سینوسی – مربعی -مثلثی ایجاد کرد در قسمت پائین نیز می توان فر کانس – دامنه و… را تنظیم کرد.


 استفاده از Multimeter


استفاده از مولتی متر که در کنار فانکشن قرار دارد بسار ساده است . برای تنظیم کردن آن نیز روی دکمه settingکلیک کنید  


استفاده از اسکوپ  Oscilloscope


ابتدا به قسمت instruments(وسایل-آخرین دکمه ردیف 2 از سمت راست)رفته وبر دکمه سوم(ازچپ) کلیک کنید و آنرا به صفحه اصلی بکشید اسکوپ دو کانال دارد دو دایره پائین اگر هر دو کانال استفاده شوند باید یکی از کانالهای بالا را به زمین وصل کرد.


اگر روی اسکوپ کلیک کنید اسکوپ به نمایش در می آید برای بزرگتر شدن آن روی دکمه expand کلیک کنید.


نکته: اگر مدار را روشن کردید واسکوپ با سرعت شکل موجها را رد میکرد می توان با کلیک بر روی دکمه pause در زیر دکمه 0و1 آن را نگه دارید.


نکات مهم


1)همواره باید یک قسمت مدار را زمین کرد وسمبل زمین درsources قرار دارد.


2)برا ی zoom کردن می توان از قسمتی که در بالای نرم افزا قرار دارد استفاده کرد.


3)اگر مسیر های زیر را طی کنید می توانید مدارهای نمونه نرم افزار را نگاه کنید.


file>open> circuits


file>open>complex


از قسمت سمت چپ یکی را انتخاب کنید.


4)برای روشن کردن مدار از کلید 0و1 بالای صفحه استفاده کنید.


طرز اتصال عناصر(سیم بندی)


 ابتدا قسمتی از عنصری که می خواهید به عنصر دیگرمتصل کنید(ابتا-انتها) کلیک کنیدوبدون رها کردن دکمه موس آن راکشیده و به قسمت از عنصر دیگر وصل کنید0


طرز تغییر رنگ سیم


روی سیمی که بین دو عنصر قرار دارد کلیک کرده و در صفحه ای که باز می شود می توا ن مشخصات سیم را تغیر داد.


تغییر مشخصات یک عنصر


ابتدا روی آن کلیک کرده کادری باز می شود و با رفتن در برگه های آن قسمت های مختلف آن را تنظیم می کنیم • label برچسب.

 • value ارزش-رتبه.

 • fault عیب-خطا.

 • display نمایش- نشان دادن -طرز نمایش.

 • models می توان مدلش را انتخاب کرد.

 چیدن عناصر


اگر روی هر قسمت از منوهای عناصر کلیک کنیدانواع عناصر هر قسمت باز می شوند مثلا اگر روی منوی diodesکلیک کنید انواع دیودها به نمایش در می آیند ( معمولی-زنر -نورانی و….) برای گذاشتن هر عنصردر مدار موس را روی عنصر برده کلیک می کنید و بدون رها کردن دکمه موس آن را به داخل صفحه مدار می کشید.


اگر خواستید عنصر را به صورت عمودی یا افقی قرار دهید موس را روی آن برده و با و با کلیک آن را به رنگ قر مز در می آورید. سپس با فشاردکمه ها rotate و… که با که با دو علامت مثلث به رنگ قرمز وسفید در بالا صفحه است جهت آن را عوض می کنید.


 مراحل نصب • 1)روی دکمه setup کلیک کنید.

 • 2)در برگه welcome روی دکمه next کلیک کنید.

 • 3)در برگه in stallation directory محل نصب را انتخاب کنید وروی دکمه next کلیک کنید.

 • 4)در برگه select shortcut folder روی دکمه next کلیک کنید.

 • 5)در برگه ready to install روی دکمه finish کلیک کنید.

 • 6)در برگه finished روی دکمه finish کلیک کنید.

 • حال برنامه در کامپیوتر شما نصب شده برای اجرای برنامه مراحل زیر را دنبال کنید

 • start>programs>electronics work bench>electronics work bench

 • برنامه اجرا می شود.

 • در ابتدای برنامه اخطاری می آید به این صورت که بر روی ok کلیک کنید.

www.electronic-eng.blogfa.com

اشتراک گذاری