امروز برابر است با :4 اردیبهشت 1403

آشکار کردن کدهای کنترل تلویزیون با میکرو

آشکار کردن کدهای کنترل تلویزیون با میکرو کنترلر در ادامه مطلب

شماتیک گیرنده به صورت زیر است.

                  shematic

اینم سورس برنامش و هگز دانلود ۲کیلو

اون چهار کلید هم برای اینه که کلید کنترل به صورت شستی کار کنه یا به صورت روشن و خاموش.من با کنترل تلویزیون شهاب ۲۰۰ را تست کردم .کلید های ۱ تا ۴.

bselectron.mihanblog.com
اشتراک گذاری