امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

آشکار ساز و نمایشگر سیگنال DTMF با sevsnsegment

با استفاده از مدار زیر متونید سیکنال DTMF رو دیکد و توسط sevsnsegment مشاهده کنید!ورودی این مدار رو بعد از اتصال تغذیه به مثبت خط تلفن و زمینش رو به زمین تلفن متصل کنید حالا تلفن خود را در حالت تن قرار داده یک کلید را فشار دهید.عدد مربوطه را روی sevsnsegment خواهید دید.


در مدار شکل زير آشکار ساز تُن که از آی‌سی معروف MT8870 استفاده نموده است نشان داده شده است.


چنانچه در کاربرد خاصی نيازی به نمايشگر نباشد ميتوانيد آنرا از مدار حذف کنيد.


ir-e.blogfa.com

اشتراک گذاری