صفحه اصلی کلمات کلیدی برق قدرت

کلمه کلیدی: برق قدرت

Synchronous machines parameters determination

تعيين پارامترهاي ژنراتور سنكرون با المان محدود

Measurement Using IEC Flickermeter Standard Analysis of Equivalent 10-Hz Voltage Flicker

This paper presents the analysis of the equivalent 10-Hz voltage flicker measurement ( ? V10) based on the IEC flickermeter standard. The ? V10 method has been employed to evaluate voltage flicker for more than two decades in several Asian countries and not been updated since 1978. Therefore, a careful inspection from various aspects was made against the ? V10 method. The results uncover the deficiencies in the reliability of the...

مراکز دیسپاچینگ

با توجه به گسترده شدن مصرف برق و وابستگي شديد صنعت به اين نوع انرژي و يكپارچگي و پيوسته شدن شبكه هاي انتقال و توزيع برق ، نيازمند آنست كه دائما از طريق مراكزي مديريت شود بنحوي كه هم حوادث و اتفاقات تحت كنترل و نظارت باشد و هم مديريت انرژي انجام گردد، كه اين كار توسط مراكزي بنام ديسپاچينگ (...

MATPOWER

MATPOWER is a package of Matlab m-files for solving power flow and optimal power flow problems. It is intended as a simulation tool for researchers and educators which will be easy to use and modify. MATPOWER is designed to give the best performance possible while keeping the code simple to understand and modify

ارزیابی امنیت ولتاژ سیستم های قدرت با روش انحراف

امنیت سیستم های قدرت تحت فشار ، به طور جدی توسط پدیده فرو پاشی ولتاژ تهدید می شود.در این مقاله با تکیه بر روش انحراف ، الگوریتم جدیدی برای تعیین حاشیه امنیت ولتاژارئه شده است. واژه های کلیدی : پایداری ولتاژ ، امنیت ولتاژ ، پارامتر انحراف

سایت تخصصی برق قدرت گرایش انتقال و توزیع

مجموعه مقاله و فیلم و عکس از تجهیزات برق

pscadv401

این نرم افزار یک ابزار بسیار قدرتمند برای شبیه سازی سیستم های قدرت میباشد. با استفاده از این نرم افزار میتوان براحتی حالات گذرای یک سیستم را شبیه سازی نمود.

راه‌هاى دستیابى مدرن براى حفاظت سری خطوط انتقال جبران

بکار گرفتن جبران سرى انتقال قدرت را در سرتاسر جهان در سيستم‌هاى انتقال راه دور بهبود بيابد. با اين وجود، اين مسائل را به نوبت در حمايت فاصله قراردادى معرفى مىكند. تغيير پيچيده مقاومت ظاهرى خط تأكيد شده است، مثل تجهيزات خود حمايت خازن به كار انداختن‌ها به طور اتفاقى زير خرابى جا به جا بكند. اين كاغذ به دو راه دستيابى مبنى...

بررسی مزایای اقتصادی و فنی تولید پراکنده

توليد پراكنده- نيروگاههاي متمركز - dg

Effect of Steady-State Wind Turbine Generator Models on Power

Environmental concerns over the use of fossil fuels as energy sources for electric power generation have resulted in the rapid increase in the amount of wind-generated power connected to electrical power networks worldwide. As such, the inclusion of accurate wind turbine generator models in power system simulation software has become increasingly important. Steady-state and dynamic models of wind turbine generators are required for different types of simulation studies. Steady-state fixed-speed and variable-speed...

فقط مهندسی برق

دانلود مقاله (حتی IEEE 2008) و کتاب های الکترونیکی

مجله علمی تخصصی ft energy

مجله علمی تخصصی ft energy

شرکت برق فرانسه

شرکت برق فرانسه

شرکت برق توهوکو – ژاپن

شرکت برق توهوکو - ژاپن

مجله انرژی خورشیدی زیمنس

مجله انرژی خورشیدی زیمنس

شرکت برق هوکایدو – ژاپن

شرکت برق هوکایدو - ژاپن

مرکز تحقیقات برق (قدرت) – امریکا

مرکز تحقیقات برق (قدرت) - امریکا

موسسه تخصصی توربین های گازی

موسسه تخصصی توربین های گازی

مرکز کنترل سیستم قدرت زیمنس

مرکز کنترل سیستم قدرت زیمنس