کنترل از راه دور مادون قرمز

0
2653

مدار فرستنده یک تن را از طریق LED مادون قرمز ارسال می نماید.گیرنده نیز این تن را آشکار نموده و رله را فعال میکند.جهت تنظیم مدار کلید S1 را بروی فرستنده فشار دهید و LED مادون قرمز را به سمت فتو ترانزیستور Q3 نگه دارید سپس آنقدر مقاومت R6 را تغییر دهید تا صدای کلیک را در رله بشنوید.شما می توانید برد مدار با استفاده از LED  های مادون قرمز قوی تر افزایش دهید.

نقشه فرستنده

شماتیک فرستنده مادون قرمز

نقشه گیرندهشماتیک گیرنده مادون قرمز


لیست قطعات :

قطعهتعدادwww.hlachini.comتوضیحاتقطعه مشابه
R1۱۲۲K 1/4W مقاومت
R2۱۱مگااهم ۱/۴W مقاومت
R3۱۱K 1/4W مقاومت
R4, R5۲۱۰۰K 1/4W مقاومت
R6۱۵۰K پتانسیومتر
C1, C2۲۰٫۰۱uF 16V خازن سرامیکی
C3۱۱۰۰pF 16V خازن سرامیکی
C4۱۰٫۰۴۷uF 16Vخازن سرامیکی
C5۱۰٫۱uF 16V خازن سرامیکی
C6۱۳٫۳uF 16V خازن الکترولیت
C7۱۱٫۵uF 16V خازن الکترولیت
Q1۱۲N2222 NPN ترانزیستور سیلیکون۲N3904
Q2۱۲N2907 PNP ترانزیستور سیلیکون
Q3۱NPN فتو ترانزیستور
D1۱۱N914 دیود سیلیکون
IC1۱LM308 Op Amp IC
IC2۱LM567 Tone Decoder
LED1۱مادون قرمز LED
RELAY۱رله ۶ولت
S1۱SPST کلید فشاری
B1۱باطری ۳ ولتیدو باطری ۱٫۵ولتی
MISC۱برد, سوکت, جا باطری
www.hlachini.com