ولوم دیجیتالی کنترل صدا

0
1896

عناوین متن


زبانهای برنامه‌نویسیAI،  برنامه‌نویسی تابعی ، برنامه‌نویسی تابعی در Lisp ، A- Syntax (نحو) و semantic های (معانی) Lisp ،  لیست انواع داده ،  تعریف توابع جدید، تعریف ساختارهای کنترلی ،  تعریف توابع بازگشتی ،  توابع مرتبه بالا ، سایر زبانهای برنامه‌نویسی تابعی غیر از Lisp ، برنامه‌نویسی منطقی در Prolog ، سایر روشهای برنامه‌نویسی

شماتیک مدار ولوم دیجیتالی

لیست قطعات :
قطعهتعدادتوضیحاتقطعه مشابه
C1۱۰٫۱uf خازن عدسی
U1۱DS1669 Digital Pot IC (به متن مرا جعه شود)
S1, S2۲Momentary Push Button Switch

www.hlachini.com