هارمونیک‌ها و فلیکر

0
7867

هارمونیک‌ها
یکی از مسائل و مشکلات کیفیت برق در سیستمهای توزیع، فوق توزیع و انتقال مساله هارمونیکها است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
شرکت‌های برق باید تمهیداتی را ارایه کنند تا از آسیب‌دیدگی تجهیزات مشترکین، اعم از خانگی و صنعتی جلوگیری شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه ایجاد یک موج کاملاً‌ سینوسی از طرف شرکت‌های برق نمی‌تواند تضمین شود، لذا مشترکین باید اعوجاجات تولید شده توسط تجهیزات خود را محدود کنند.

منابع تولید هارمونیک
– سیستم‌های HVDC
– تجهیزات مورد استفاده در کنترل‌شونده‌های سرعت ماشین‌های الکتریکی
– استفاده زیاد از یکسو‌کننده‌ها برای شارژ باطری‌ها
– جریان مغناطیسی ترانسفورماتور
– بارهای غیرخطی شامل دستگاه‌های جوشکاری
– کوره‌های القایی و الکتریکی
– تولید شکل موج سینوسی توسط ماشینهای سنکرون ناشی از وجود شیارها و عدم توزیع یکنواخت سیم‌پیچهای استاتور
– کاربرد S.V.C به عنوان ابزار مهمی در کنترل توان راکتیو

مقادیر موثر و اعوجاجهای هارمونیکی کلی
چندین نوع اندازه‌گیری معمولی برای نشان دادن حجم و اندازه‌ هارمونیک یک شکل موج توسط یک عدد وجود دارد. یکی از معمولی‌ترین آنها مجموع اغتشاش هارمونیکی (T.H.D) است، که می‌توان آن را برای ولتاژ یا جریان بدست آورد.
که M2 مقدار موثر مولفه‌ها هارمونیک hام از کمیت M است. T.H.D مقدار موثر مولفه‌های هارمونیکی یک موج مغشوش شده است و نشانگر مقدار انرژی گرمایی هارمونیکها نسبت به مقدار اصلی است.


فلیکر
فلیکر در حقیقت یک احساس شخصی از کم و زیاد شدن میزان روشنایی است که بصورت سوسوزدن نور لامپهای رشته‌ای ظاهر می‌شود.

عوامل تاثیرگذار بر فلیکر
هر پدیده‌ای که باعث تغییرات مقدار موثر ولتاژ منبع تغذیه می‌شود به عنوان عامل ایجاد‌کننده فلیکر شناخته می‌شود.
سوئیچ کردن بارهای مختلف می‌تواند باعث به وجود آمدن پدیده فوق شود، زیرا عموماً‌جریان هجومی در ملاحظه راه‌اندازی (سوئیچ کردن) از جریان حالت دائمی بیشتر است.
راه‌اندازی موتورها یکی از منابع معمول و اصلی ایجاد فلیکر در شبکه‌ها است. این دسته‌بندی کلی از موتورها شامل انواع فنها، پمپها، کمپرسورها، دستگاههای تهویه مطبوع، یخچال‌‌ها، آسانسورها و غیره است. همچنین بارهایی که به صورت متناوب کار می‌کنند مانند دستگاههای جوش قوسی یا نقطه‌ای، کوره‌های قوسی یا القایی باعث تغییرات ناگهانی در ولتاژ تغذیه شده و در نتیجه باعث ایجاد فلیکر می‌شوند. از منابع دیگر ایجاد کننده فلیکر می‌توان به سوئیچ کردن خازنهای تصحیح ضریب قدرت در شبکه اشاره کرد.