مدار چشمک زن ولتاژ اصلی

0
3389

مدار چشمک زن ولتاژ اصلی در ادامه مطلب

لینک توضیحات مدار به انگلیسی:


  http://www.electronic-circuits-diagrams.com/lightsimages/lightsckt6.shtml


لینک شماتیک مدار:


http://www.electronic-circuits-diagrams.com/lightsimages/6.gif


مدار چشمک زن ولتاژ اصلی