مدار فرستنده FM

0
10633

مدار فرستنده FM در ادامه مطلب

لیست قطعات:

R1- مقاومت ۴٫۷ کیلو اهم
R2- مقاومت ۴۷ کیلو اهم
R3- مقاومت ۱٫۵ کیلو اهم
R4- مقاومت ۴٫۷ کیلو اهم
R5- مقاومت ۱۵۰ اهم
C1- خازن عدسی ۱ نانو فاراد    ۱۰۲
C2- خازن عدسی ۱۰ پیکو فاراد   ۱۰
C3- خازن عدسی ۴۷ نانو فاراد     ۴۷۳
C4- خازن شیمیایی ۱۰ میکرو فاراد
C5- خازن عدسی ۱۰ پیکو فاراد    ۱۰
T1- ترانزیستور منفی  BC237 یا BC548   یا مشابه ان
T2- ترانزیستور منفی  BC237 یا BC548   یا مشابه ان
MIC- میکروفن خازنی دو سیم

بعد از لحیم کردن قعات در جای خود دو نقطه ای را که با حرف J مشخص شده اند را توسط یک سیم به هم وصل کنید . این تکه سیم باید بین دو نقطه کشیده شود و روی سطح فیبر بچسبد . بالا امدن سیم از سطح فیبر فرکانس مدار فرستنده را تغییر می دهد . بعد از انجام کارهای بالا یک تکه سیم نسبتا بلند به عنوان به نقطه ی ANT وصل کنید و بعد ولتاز را به مدار وصل کنید ولتاز این مدار ۳ ولت است . البته برد این مدار خیلی زیاد نیست فکر کنم حدود ۱۰۰ متر باشد امیدوارم این مدار را بسازید و بتوانید از ان به خوبی استفاده کنید .

http://emad-7.persiangig.com/image/madar1.jpg

http://emad-7.persiangig.com/image/madar2%20.jpg

http://emad-7.persiangig.com/image/madar3.JPG

geesu.blogfa.com