مدار تعویض اتوماتیک باطری

0
3298

این مدار زمانی که باطری اصلی بطور کامل دشارژ شده باشد . بصورت اتوماتیک بر روی باطری رزو سوئیچ کرده . تا در تغذیه مدار وقفه ای ایجاد نگردد . و شما بدون نگرانی باطری اصلی را تعویض کنید . مدار بسیار ساده و ارزان طراحی شده . و مقدار حساسیت آنرا میتوان تغییر داد . مصرف کننده میتواند جریانی بین ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلی آمپر داشته باشد .

مدار تعویض اتوماتیک باطری

 توضیح مدار

 کاتد تریستور به باطری رزو متصل است و آند آن به ترمینال مثبت باطری رزو متصل شده . گیت تریستور هم از طریق پتانسیومتر به ترمینال مثبت متصل شده .

 ولتاژ دو سر تریستور برابر با اختلاف ولتاژ دو باطری است در نتیجه ، هنگامی که هر دو باطری شارژ هستند ، یعنی اینکه ولتاژ آنها یکسان است . تریستور قطع است ، وهیچ جریانی از طریق پتانسیومتر از گیت تریستور عبور نمی کند . پس جریان بار از طریق باطری اصلی تامین میگردد و این باطری شروع به دشارژ شدن میکند . همزمان با دشارژ باطری اصلی ولتاژ دوسر بار هم کاهش پیدا میکند و این به معنای کاهش ولتاژ کاتد تریستور است . ولتاژ آند نسبت به کاتد و گیت رو به افزایش میگذارد . مقداری جریان از طریق پتانسیومتر از گیت عبور میکند ، و اندازه این جریان به مقدار پتانسیومتر و ولتاژ باطری وابسته است . با افزایش این جریان و رسیدن آن به جریان تحریک تریستور ، تریستور آتش می شود (بدین معنا که بصورت ناگهانی شروع به هدایت میکند) ، و باعث اتصال باطری به بار می گردد . بدلیل اینکه ولتاژ باطری رزو از ولتاژ باطری اصلی بیشتر است ، دیود D1 قطع شده ، و مانع عبور هر جریانی از باطری اصلی به باطری رزو میگردد . ما به عبارتی مداری داریم که در صورت نیاز از باطری اصلی به باطری رزو سوئیچ میکند .

 دیود D1 علاوه بر جلوگیری از عبور جریان باطری رزو به باطری اصلی ، بعنوان بخشی از مدار نشان دهنده وضعیت نیز بکار رفته ، در ترکیب با ترانزیستور و LED . نحوه عملکرد مدار بدین شرح است که : با عبور جریان از دیود D1 بخشی از جریان باطری اصلی از پیوند بیس – امیتر ترانزیستور عبور میکند ، که باعث روشن شدن ترانزیستور ودر نتیجه روشن شدن LED میگردد . هنگامیکه مدار بر روی باطری رزو سوئیچ میکند ، ترانزیستور هم خاموش میگردد و باعث خاموش شدن LED خواهد شد.

کالیبره کردن مدار

 جهت کالیبره کردن مدار ، فقط باطری رزو را در مدار قرار دهید (یک باطری معمولی غیر قابل شارژ هم می توان استفاده نمود) ، و بجای باطری اصلی یک منبع تغذیه قابل تنظیم ۵ الی ۸ ولت قرار دهید . ابتدا پتانسیومتر را در ماکزیمم مقدار خود قرار دهید سپس مقدار ولتاژ منبع تغذیه را طوری تنظیم کنید که با ولتاژ باطری رزو یکسان باشد . در این حالت منبع را به مدار متصل کنید ، LED باید روشن شود .

 اکنون به آهستگی ولتاژ منبع را تا ۵٫۳ ولت کاهش دهید . سپس به نرمی پتانسیومتر را تغییر دهید تا مدار بر روی باطری رزو سوئیچ کند . جهت پی بردن به این مطلب به نور LED دقت کنید که در زمان عمل سوئیچ خاموش میشود . سپس ولتاژ باطری را افزایش و کاهش دهید و صحت عملکرد مدار را بررسی کنید . در صورت نیاز مجددا پتانسیومتر را تنظیم کنید تا مدار در سطوح مناسب ولتاژ باطری اصلی سوئیچ کند .

www.hlachini.com