مدار تشخیص صحبت!

0
1890

مدار زیر که از آی‌سی پردازش صوت HM2007  استفاده می‌کند عملکرد جالبی دارد. با استفاده از صفحه کلید و میکروفن می‌توانیم کلماتی را ( حداکثر  ۴۰  کلمه ) به مدار آموزش داده و سپس هرگاه این کلمات را از طریق میکروفن بشنود شماره کلمه را روی نمایشگر نشان می‌دهد. برای دیدن مدار اینجا را کلیک کنید

وقتی مدار روشن می‌شود ابتدا حافظه RAM  مدار چک می‌شود و وقتی همه چیز آماده بود LED  قرمز روشن می‌شود به معنی اینکه مدار آماده دریافت فرمان است. برای آموزش مدار ابتدا شماره کلمه‌ را از طریق صفحه کلید وارد کنید (در این لحظه LED  قرمز خاموش خواهد شد) سپس کلید ≠ را فشار دهید، حال مدار آماده دریافت صوت است لذا کلمه مورد نظر را از طریق میکروفن برای مدار تکرار کنید. مثلاً فرض کنید کلمه شماره  ۱  می‌خواهیم کلمه ”ایران“ باشد. پس کلید  ۱  را فشار داده و سپس کلمه ایران را تلفظ میکنیم. مدار تلفظ کلمه ایران را در مکان  ۱  حافظه ذخیره می‌کند. کلمات دیگر را نیز به همین ترتیب می‌توانید به مدار آموزش دهید.

تست مدار:

مدار تشخیص صدا بطور دائم به اصوات اطراف گوش می‌دهد و هرگاه کلمات موجود در حافظه‌اش را در بین صداهای شنیده شده بیابد شماره آن کلمه را روی نمایشگر نشان می‌دهد. از کاربردهای بسیار جالب این مدار می‌تواند فرمانهای صوتی باشد. مثلاً بگوئیم ”کولر روشن“ و کولر روشن شود و …

کدهای خطای مدار:

خطاهایی که برای مدار رخ می‌دهد بصورت کدهایی روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

۵۵: یعنی کلمه شنیده شده خیلی طولانی است.

۶۶: یعنی کلمه شنیده شده خیلی کوتاه است.

۷۷: یعنی کلمه شنیده شده با کلمات موجود در حافظه Match  نیست

ml.blogfa.com