محافظ لوازم برقی در مقابل نوسانات برق شهر

0
5417

توضیح مدار


این مدار در مقابل نوسانات برق شهر از لوازم الکتریکی همچون یخچال محافظت میکند . تقویت کننده عملیاتی IC LM324 (IC2) بصورت مقایسه کننده ولتاژ استفاده شده است . این IC از چهار تقویت کننده عملیاتی تشکیل شده ، که فقط از دو تقویت کننده عملیاتی آن (N1 , N2) در این مدار استفاده شده است.
تغذیه رگوله نشده به مجموعه سری مقاومت های R1,R2و VR1 متصل شده. و همان تغذیه به یک دیود زنر ۶٫۸ ولتی (ZD1) از طریق مقاومت R3 وصل شده است .
VR1 را بطوری تنظیم کنید که برای ولتاژ نرمال ۱۸۰ الی ۲۴۰ ولت ، ولتاژ در پایه مثبت (پین ۳) تقویت کننده عملیاتی N1 کمتر از ۶٫۸ ولت باشد. در نتیجه خروجی تقویت کننده عملیاتی صفر خواهد بود و ترانزیستور T1 خاموش می ماند. رله ، که به کلکتور T1 متصل است ، نیز تغذیه نخواهد شد . در نتیجه تغذیه AC به وسیله برقی از طریق تیغه نرمال بسته رله اعمال خواهد شد ، در طی عملکرد عادی برق قطع نمی شود .

زمانیکه برق شهر از ۲۴۰ ولت افزایش می یابد ، ولتاژ ترمینال مثبت (پین ۳) تقویت کننده عملیاتی N1 افزایش پیدا می کند .مقدار ولتاژ در ترمینال منفی بعلت وجود دیود زنر ۶٫۸ ولت خواهد ماند ، خروجی تقویت بالا خواهد رفت که باعث راه اندازی ترانزیستور T1 و رله تغذیه می شود. ودر نتیجه ، تغذیه AC قطع و وسیله برقی خاموش میگردد . بنابراین وسیله برقی در مقابل خطر اضافه ولتاژ محافظت میگردد .
حال اجازه دهید به بررسی عملکرد مدار در زمانهای افت ولتاژ بپردازیم. زمانیکه ولتاژ زیر ۱۸۰ ولت برسد ، ولتاژ ترمینال منفی (پین ۶) تقویت کننده عملیاتی N2 کمتر از ولتاژ در ترمینال مثبت (۶ولت) خواهد شد. بتابراین خروجی تقویت کننده عملیاتی N2 زیاد می شود و رله را بوسیله ترانزیستور T1 فعال میکند. تغذیه AC قطع شده و وسیله الکتریکی خاموش میشود . بنابراین وسیله برقی در مقابل افت ولتاژ محافظت می کند .سیم بندی IC1 برای یک تغذیه ۱۲ ولت تثبیت شده است.
پس رله در دو حالت فعال می گردد : نخست ، اگر در پین ۳ از IC2 در بالاتر ۶٫۸ ولت است ، و دوم ، اگر ولتاژ در پین ۶ IC2 کمتر از ۶ ولت باشد .سطوح ولتاژ بالا و پائین توسط بترتیب VR1,VR2 قابل تنظیم است

محافظ لوازم برقی در مقابل نوسانات برق شهر

جهت دیدن نقشه مدار در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید!

 

www.hlachini.com