ضریب همزمانی

0
5958

گروه مصرف کنندهساختمان اداریبیمارستان هامراکز تجاری
روشنایی۰٫۸۵—۰٫۹۵۰٫۷—۰٫۹۰٫۸۵—۰٫۹۵
تهویه مطبوع۱۰٫۹—۱۰٫۹—۱
آشپزخانه۰٫۵—۰٫۸۵۰٫۶—۰٫۸۰٫۶—۰٫۸
آسانسور/پله برقی۰٫۷—۱۰٫۵—۱۰٫۷—۱
پریزها۰٫۱—۰٫۱۵۰٫۱—۰٫۲۰٫۲

دیدگاه خود را بیان کنید

لطفا پیام خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید