سیستمهای کنترل تردد

0
79

شامل مرکز کنترل SMART RIO – RIO-کارتخوان مغناطیسی-انواع قفل مکانیکی-لوله فنر هدایت کابل-کلید فشاری و سیستم اعلام خطر.


مراکز کنترل مغز سیستم بوده و کلیه اطلاعات و فرمانهای لازم از طریق کامپیوتر حافظه آنها تعریف و برنامه ریزی می شوند . همچنین فرمانهای لازم به باز شدن درب و یا قطع سیتسمهای جانبی اعلام خطر نیز توسط آنها صورت می گیرد. مراکز کنترل در داخل خود دارای باطری می باشند که درمواقع اضطراری برق مورد نیازسیستم وقفلها را تامین می کند.حال در مورد سیستم توضیح می دهیم.

کارتخوان:


قسمتی از سیستم می باشد که در کنار درب نصب شده و وظیفه دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به کد کارت و کد شناسایی شخصی PINCODE یا کد مشترک عمومی COMMON CODE به مراکز کنترل عهده دار می باشد.


انواع کارتخوان:


الف:کارتخوان مغناطیسی MAGNETIC READER


که از معمولترین نوع کارتخوانهاست دارای صفحه کلیدی جهت دریافت کد شناسایی شخصی ویا کد مشترک عمومی برای باز کردن درب می باشد .کارت مخصوص این نوع کارتخوان دارای نوار مغناطیسی در پشت خود می باشد که حاوی کد مربوطه بوده ودر مقابل میدانهای مغناطیسی حساس می باشد.


ب :کارتخوان ویگاند: کاملا ظاهری شبیه به کارتخوان مغناطیسی را داشته ولی از ضریب اطمینان بسیار بالاتری برخوردار است .کارت مخصوص این نوع کارتخوان بدون نوار مغناطیسی و غیر قابل کپی است در نتیجه در مقابل میدانهای مغناطیسی حساسیت نخواهد داشت.


ج:کارتخوان از راه دور :


با نزدیک شدن کارت مخصوص به آن, کارت را می خواند. این نوع کارتخوان در محلهایی استفاد ه می گردد که کارتخوان نباید در دید قرار گیرد و یا بعلت تردد زیاد نیاز به سرعت عمل بیشتری می باشد. در اکثر موارد داشتن کارت بر روی سینه جهت فعال نمودن این نوع کارتخوان کافی است.


نرم افزار: سیتسم در دو محیط DOS وWINDOS قابل اجرا بوده و استفاده از آن به نحوی است که برای اپراتور بسیارساده و مطمئن می باشد.یکی از روشهای معمول سری نرم افزارهای جانبی RITA ونرم افزارهایHOTO VIEW  می باشد. این برنامه جهت نمایش عکسهای ثبت شده پرسنل در هنگام کشیدن کارت آنها برای مقایسه با تصویردوربین نصب شده برای کنترل تردد افراد از درب مورد نظر استفاده می شود.با نصب دوربین در مدخل ورودی یک درب مجهز به کارتخوان, تصویر دوربین را باید با افرادی که از درب وارد می شوند , کنترل نمود و در صورت مغایرت تصاویر, اپراتور می تواند زنگ خطر را به صدا در آورد و همچنین درب را بسته نگه دارد.


نرم افزار جانبی : DOOR STATUS


این برنامه جهت نمایش وضعیت هر درب بصورتی است که رنگ سبز نشاندهنده درب همیشه باز رنگ زرد علامت باز شدن درب بصورت مجاز و رنگ قرمز نشان دهنده وضعیت خطر مانند باز ماندن درب ویا باز شدن غیر مجاز آن می باشد و در حالت عادی هر درب به رنگ خاکستری و نشاندهنده بسته بودن آن می باشد. همچنین نرم افزارهای جانبی دیگر از قبیل کلید فشاری که برای خارج شدن سریع معمولا” در سمت داخلی قسمت محافظت شده به کار می رود و با زدن شستی در باز شده و بعد از خروج فرد